Do PCR-testa brez napotitve po novem tudi s fotografijo pozitivnega testa za samotestiranje

Do odvzema brisa za PCR test so upravičeni tudi tisti, ki predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega. Kot dokazilo se upošteva tudi fotografija testa HAG za samotestiranje, opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa. Prav tako so do odvzema brisa za PCR test upravičeni tisti, ki izkažejo pozitiven rezultat hitrega testa opravljenega pri zasebnih izvajalcih.

 

Prav tako pravilnik predvideva, da izvajalci zdravstvene dejavnosti v javni mreži v primeru pozitivnega HAG testa pacientu takoj odvzamejo še bris za test PCR in ga posredujejo v analizo. “To je pomembna novost, da ne bo treba doma čakati več ur oziroma dni, ampak boste 15 minut po pozitivnem HAG že lahko opravili tudi PCR-test,” je novost pojasnil Vindišar.

Če izvajalec odvzema brisa za PCR-test ne izvaja, mora najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu osebo naročiti na odvzem brisa za PCR-test pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvestiti pacienta.

 

Vse spremembe veljajo od danes, je razvidno iz objavljenega pravilnika.