DZ sprejel interventni zakon

DZ je potrdil zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu, predvsem turistični panogi, ki skupaj prinaša 243,5 milijona evrov pomoči. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci pa bodo prejeli nove bone.

 

Glede novih bonov je v zakonu zapisano, da je njihova vrednost za odrasle 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij, uporabiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene in uporabljene v Sloveniji.

 

Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi novi boni prenosljivi med najožjimi sorodniki. Prav tako jih bo mogoče izkoristiti tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Enako kot obstoječi boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, ki bo tudi vodila evidenco bonov ter skrbela za povračilo sredstev ponudnikom.

 

Podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture bo država pomagala tudi tako, da jim bo ponudila sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči je določena pri 1024 evrov na zaposlenega, do nje pa bodo upravičeni tisti, ki so se za opravljanje dejavnosti registrirali najpozneje do 31. maja letos ter imajo več kot 20-odstoten upad prometa.

 

Delno povračilo stroškov tudi za organizatorje prireditev

Do pomoči za financiranje regresa bodo po zagotovilih državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca upravičeni tako tisti, ki so regres že izplačali v zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga morda zaradi likvidnostnih težav še niso. Posebej za organizatorje prireditev, koncertov in sejmov je predvideno povračilo stroškov zaradi odpovedi ali omejene izvedbe dogodka. Upravičenci bodo prejeli povrnjenih 80 oz. 60 odstotkov nastalih stroškov, če ti presegajo 10 tisoč evrov, in sicer od avgusta do konca tega leta.

 

Za čas od uveljavitve zakona do konca leta pa je predvideno povračilo 25 odstotkov stroškov, porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del. Za imetnike vodne pravice za kopališča zakon prinaša oprostitev plačila vodnega povračila v letošnjem prvem polletju, žičničarjem, ki del letošnje smučarske sezone niso smeli obratovati, pa delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic.

 

Podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa

V novi interventni zakon je zapisan tudi 20 milijonov evrov vreden ukrep za celotno gospodarstvo, in sicer podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa še vsaj do konca septembra, morda pa celo do konca leta. Ta ukrep imajo podjetja na voljo od lanskega junija in se je v skladu z do zdaj sprejeto protikoronsko zakonodajo z junijem iztekel.

 

Vlada je v predlog zakona vključila še nekatere druge rešitve, med njimi podaljšanje veljavnosti osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost od 29. marca lani, začasno možnost porabe sredstev iz sklada za vode tudi za financiranje izvajanja javnih gospodarskih služb, podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic ter podaljšanje roka plačila za odjavljeno vozilo.

 

Ne glede na določbe zakona o trgovini, po kateri morajo biti te ob nedeljah in praznikih zaprte, bodo lahko do konca leta 2022 nemoteno poslovale trgovine na letališčih. Prav tako bodo ob nedeljah lahko odprte trgovine v turistično-informacijskih centrih in muzejih, sododatno danes potrdili poslanci.

 

Vir besedila: MMC