Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Karolina Kalan

T: +386 1 72 19 375
E: karolina.kalan@ozs.si

Od julija 2016 je Karolina Kalan Adamič direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale. Delo v zbornici ji predstavlja ne le službo, temveč tudi strast in hobi. Tudi sama je podjetnica, zato je svet podjetništva zanjo izjemno pomemben. Z veseljem deli svoje bogate izkušnje, ki jih je pridobila na svoji dolgi karierni poti. Njena poglavitna usmeritev je delovanje v skladu z željami članov, razvoj posameznih sekcij, povezovanje zbornice v mednarodne mreže in projekte.

Mellanie Grudniik

T: +386 1 72 19 374
E: mellanie.grudniik@domzale-ooz.si

Mellanie Grudniik je izkušena pravnica s pravosodnim izpitom, specializirana za področja gospodarskega, civilnega in delovnega prava. Že vrsto let svetuje podjetnikom in podjetjem pri ustanavljanju podjetij, spremembah in zapiranju podjetij ter prenosih podjetij. Bodoče podjetnike podrobno pouči o postopkih in zahtevah za ustanovitev podjetja ali registracijo samostojnega podjetnika, hkrati pa jim nudi strokovno usmeritev v zvezi s pogoji za opravljanje dejavnosti, zakonitih zastopnikih in še mnogo več.

Evelin Krstič Lukek

T: +386 1 72 19 370
E: evelin.krstic@domzale-ooz.si

Evelin Krstič Lukek, univerzitetna diplomirana pravnica z izkušnjami iz javne uprave, je specializirana SPOT svetovalka, ki nudi nasvete bodočim podjetnikom z vidika prava in davčnih zadev. Z ustreznim znanjem z delovnega prava jim svetuje pri samozaposlitvi, kot tudi pri zaposlitvi svojih delavcev. Poleg tega svetuje podjetnikom na področju gospodarskega statusnega prava, vključno s postopki zapiranja podjetij, premestitvijo sedeža podjetja in drugimi pravnimi vprašanji.

Anja Grahek Vrankar

T: +000
E: anja.grahek@domzale-ooz.si

Anja Grahek Vrankar je diplomantka evropskih študij, ki zaključuje magistrski program podjetništva. Kot SPOT referentka svetuje potencialnim in izkušenim podjetnikom glede razvoja podjetniških idej, postopkov registracije in sprememb s.p./d.o.o. ter pogojev in dovoljenj vezanih na opravljanje dejavnosti. Z delovnimi izkušnjami s področja pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev, pa podjetnikom svetuje tudi pri iskanju ustreznih javnih razpisov in pozivov za povratna in nepovratna sredstva na nacionalni in evropski ravni.