FURS podaljšuje rok za oddajo obračunov na 30. 4. 2021

FURS podaljšuje rok za oddajo obračunov na 30. 4. 2021

Državni zbor je  dne 26. 3. 2021 sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022, ki vključuje tudi podaljšanje rokov za oddajo:

  • letnih poročil za leto 2020
  • davčnih obračunov za leto 2020
  • priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
  • določitev nove zavarovalne osnove

Rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov je 30. 4. 2021. 

Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021.

Čeprav omenjen zakon tik pred koncem marca še vedno ni objavljen v Uradnem listu RS, smo na Finančni upravi kljub temu v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo omenjenih obračunov na 30. 4. 2021. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do konca aprila 2021.

Vir: FURS