Inšpektorat za delo napoveduje poostren nadzor

Inšpektorat za delo je v zadnjih dneh prejel več prijav, da delodajalci v svojih delovnih procesih ne izvajajo predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom ali pa so ti ukrepi delni in pomanjkljivi. Povečuje se tudi število prijav s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev.

 

Zato bo Inšpektorat za delo poostril nadzor tako s področja varovanja zdravja kakor tudi s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev.

 

Inšpektorat za delo ob tem poudarja, da so delodajalci tudi v zdajšnjih razmerah v delovnih procesih, ki se še izvajajo, vsem zaposlenim dolžni zagotoviti tako zdravje kakor varnost pri delu. Glede ukrepov se delodajalci posvetujejo z izvajalci medicine dela, ki so tudi v teh razmerah dolžni svetovati delodajalcem, kako v redni delovni proces ustrezno vnesti vidik zdravega in varnega dela. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že izdal splošne usmeritve glede varovanja pred tveganji zaradi koronavirusa, pričakujemo pa, da se bo zdravstvena stroka še konkretneje opredelila glede dodatnih ukrepov za primere, ko splošni ukrepi niso več zadostni oziroma jih delodajalci zaradi specifike delovnega procesa ne morejo uvesti.