Interventni zakon – upokojenci bodo lahko več delali in nadomestili zaposlene, ki so v karanteni

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela bo vlada posredovala v državni zbor po nujnem postopku. S tem vlada rešuje posledice obsežne bolniške odsotnosti zaposlenih ter odsotnosti zaradi odrejenih karanten tako zaposlenih kot njihovih družinskih članov, so sporočili po seji vlade: »Tako nastale odsotnosti, ki se izražajo v pomanjkanju delovne sile, se lahko začasno omili s povečanim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja zakon o urejanju trga dela.«

 

Ta zakon določa, da lahko upokojenec opravlja največ 60 ur začasnega ali občasnega dela v mesecu oziroma največ 90 ur v mesecu, vendar največ tri mesece v letu, pri čemer seštevek ur dela v letu ne sme preseči 720 ur.

 

S predlogom interventnega zakona bi se upokojencem dovolilo, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur dela letu ne sme preseči 1080 ur.

Ukrep naj bi veljal do konca leta.