Javni poziv Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Javni poziv Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 08.10.2021 v Uradnem listu RS, št. 162/2021 objavil Javni poziv Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih
kompetenc.

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Minimalna višina subvencije: 600,00 €

Maksimalna višina subvencije: 9.999,00 €

Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vloge: 31. 3. 2023

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca).

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem:

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 30. 9. 2023.

Več o javnem pozivu in prijavni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. skrajni rok za oddajo vloge je 31. 03. 2023.

Vlogo na javni razpis je potrebno oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija