Javno povabilo za 4000 zaposlitev mladih za nedoločen čas

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

 

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 4000 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. V program se bodo lahko vključile osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 25 let. Vključenim mladim se bo skozi program omogočil hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

 

Program se bo izvajal v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter se bo zvajal se bo do koca leta 2024. Zanj je namenjenih 27.360.000 evrov iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Na spletni strani ZRSZ je objavljeno Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela