JR ZA POSOJILA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2019

Občina Domžale je objavila JAVNI RAZPIS ZA POSOJILA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2019. Razpisana vsota posojil znaša do 1.500.000,00EUR. Posojila se plasirajo preko GORENJSKE BANKE D.D., Kranj (v nadaljevanju: banka), s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil. Rok za vložitev vloge je do vključno ponedeljka, 16.9.2019, do 24. ure. Več o razpisu lahko preberete tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija