Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaradi Korona virusa

16.3.2020

 

V TEM DOKUMENTU boste našli Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta
  • čakanje na delo doma
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
  • neplačano odsotnost z dela  ter
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 

Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin-V1.0-13.3.2020

 

Natisnite si Odredba-o-čakanju-na-delo-doma-zaradi-izrednih-ukrepov—Koronavirus