Kratkotrajna bolniška odsotnost – podaljšanje ukrepa do 28. 2. 2022

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki je začel veljati  30. 12. 2021, je podaljšal ukrep kratkotrajne bolniške odstotnosti do 28. 2. 2022.

 

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

 

Za čas odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 80% osnove iz 137/8 ZDR-1. Osnova je plača delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Delodajalec lahko uveljavlja refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), razlog odsotnosti 13 – bolezen do 3 dni.

 

Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v elektronski obliki najpozneje do 31. 5. 2022.
Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)