Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

Skladno s spremembami ZDoh-2Z se zneski olajšav in lestvica za odmero dohodnine enkrat letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Novo dohodninsko lestvico in nove zneske olajšav za leto 2022 najdete tu.

 

Zavezanci pri prvem naslednjem obračunu plače upoštevate novo dohodninsko lestvico ter spremenjene zneske olajšave. Poračun za izplačila dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, in so bila izplačana pred uveljavitvijo novele, opravi davčni organ pri letni odmeri dohodnine.

Plačnik davka lahko tudi za dohodke, izplačane pred uveljavitvijo novele ZDoh-2Z, davčnemu organu predloži popravek REK obrazca, če se tako dogovori s prejemnikom dohodka. Prejemniku dohodka je dolžan v teh primeru nakazati premalo izplačan neto znesek dohodka.