P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI ZA PODJETJA ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE NA GOSPODARSTVO

 

Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis PN – 2 2020 COVID – mikrokrediti za podjetja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis  za zagotovitev hitrega in ugodnega financiranja in omejitev posledic epidemije na gospodarstvo za podjetja Vzhodne in Zahodne Kohezijske regije Slovenije.

Na voljo je 56,6 milijonov evrov za omilitev posledic epidemijez namenom zagotavitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo.

Javni razpis omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem,da koristijo hitre, enostavne ter ugodne mikrokredite, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov za omilitev posledic epidemije COVID-19.

Postopki za pridobitev kreditov so enostavni in hitri, prav tako pa so dostopni tudi pod zelo ugodnimi pogoji kot so:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala in sicer:

–      v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.

–      v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani SPS.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija