Načrt za okrevanje in odpornost

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Slovenski načrt za okrevanja in odpornost – NOO je podlaga za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenEU, je bil potrjen na Svetu EU. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do leta 2026 načrtuje 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev sofinanciranja naložb na sedmih različnih vsebinskih področjih. Sredstva bodo namenjena malim srednjim in velikim podjetjem (vključno s podjetji na območju zahodne regije). Največji poudarek bo na investicijskih spodbudah za sledeča vsebinska področja;

 • Energetska učinkovitost v gospodarstvu v višini 5 milijonov evrov;
 • Krožno gospodarstvo v višini 20 milijonov evrov;
 • Spodbujanje kapacitet za domačo predelavo lesa v višini 28 milijonov evrov;
 • Digitalna transformacija gospodarstva v višini 56,5 milijona evrov;
 • Raziskave, razvoj in inovacije v višini 80 milijonov evrov;
 • Dvig produktivnosti, prijazno okolje za investitorje v višini 157,5 milijona evrov;
 • Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v višini 80 milijonov evrov.

S pomočjo načrta za okrevanje in odpornost bo gospodarstvo doseglo;

 • večje dodane vrednosti in konkurenčnosti;
 • visokotehnološke opremljenosti;
 • prestrukturiranja v bolj odporne sisteme;
 • dvojnega, to je zelenega in digitalnega prehoda.

Ukrepi za spodbujanje podjetništva in investicij, bodo razpisani najkasneje v prvem in drugem kvartalu leta 2022. Pogodbe s podjetji morajo biti sklenjene do leta 2024, izplačila pa se bodo izvajala do prve polovice leta 2026.

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija