Naši obrtniki

Člani OOZ Domžale se družijo in aktivno sodelujejo v sekcijah. V okviru OOZ Domžale deluje vrsta sekcij, prizadevamo pa si, da bi zaživele tudi tiste sekcije, ki doslej niso aktivno delovale ali imajo manj članov. Vabimo vas, da se vključite. Pokličite nas!

V OOZ Domžale delujejo naslednje sekcije:

Odbor pogrebnih dejavnosti

Odbor tesarjev

Sekcija avtoserviserjev

Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev

Sekcija čistilcev objektov

Sekcija dimnikarjev

Sekcija elektro dejavnosti

Sekcija elektronikov in mehatronikov

Sekcija fotografov

Sekcija frizerjev

Sekcija gradbincev

Sekcija inštalaterjev - energetikov

Sekcija kleparjev in krovcev

Sekcija knjigovodskih servisov

Sekcija kovinarjev

Sekcija kozmetikov

Sekcija lesnih strok

Sekcija optikov

Sekcija plastičarjev

Sekcija predelovalcev kož

Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev

Sekcija steklarjev

Sekcija tekstilcev

Sekcija trgovcev

Sekcija vzdrževalcev tekstilij

Sekcija za domačo in umetnostno obrt

Sekcija za gostinstvo in turizem

Sekcija živilskih dejavnosti

Sekcija za promet