NAVODILA ZA VLOŽITEV VLOG ZA POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL DELAVCEV NA ČAKANJU

Dragi člani,

 

Obveščamo vas, da  lahko vlogo za povračilo izplačanih nadomestil, ki bodo izplačani od uveljavitve novega  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije  OVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) oddate v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020!

 

Če pa boste želeli uveljavljati povračilo nadomestil od 1. aprila  dalje, torej pred uveljavitvijo novega zakona, pa boste morali vložiti vlogo najkasneje v 8 dneh od uveljavitve novega predloga zakona!

 

Nov  sprejet zakon pa omogoča  uveljavljanje povračil nadomestila za delavce na čakanju od 13. marca dalje, če vlagatelj vloži vlogo najpozneje v 8 dneh od uveljavitve novega zakona.

 

Predlagamo vam, da se čimprej registrirate na portalu za delodajalce ZRSZ in se izognete zapletom pri uveljavljanju povračil.

 

 

Koraki, ki jih morate narediti:

  1. Registracija na portalu za delodajalce pri ZRSZ. Registrirate se lahko na tem naslovu https://www.zadelodajalce.si/
  2. Če ne boste delali sami, ampak vaš računovodski servis, ga morate pooblastiti. Vlogo najdete na tem naslovu https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kako-registrirate-svoje-podjetje-na-nasem-portalu-za-delodajalce . Pošiljamo vam jo tudi v prilogi.
  3. Izpolnite vlogo in jo oddate elektronsko na portalu – vzorec vloge vam prilagamo, VENDAR POZOR- izpolnjujete ga elektronsko na www.zadelodajalce.si
  4. Izpolnite seznam delavcev- v prilogi in to pripnete k el. vlogi
  5. Več o navodilih za izpolnjevanje v  Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov
  6. Vzorec odredbe o začasnem čakanju delavca na delo doma lahko najdete na  https://www.ozs.si/koronavirus-info/vzorci-pogodb, obe verziji vzorcev OZS vam pošiljamo tudi v prilogi
  7. V obrazložitvi odredbe se sklicujte na prenehanje, upad ali zmanjšanje opravljanja dejavnosti zaradi  prepovedi opravljanja storitev potrošnikov skladno z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin https://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2010

 

Svetujemo vam, da se čimprej registrirate na portalu za delodajalce oz. za to pooblastite svoje računovodje, da boste lahko pravočasno uveljavljali povračilo nadomesti.

 

Kot smo vam že povedali po telefonu,  so do  pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

 

V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto  2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prejšnjega odstavka.

 

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in ki izjavi, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.

 

 

Priponke:

Odredba-o-cakanjanju-na-delo-zaradi-visje-sile

1- Odredba o čakanjanju na delo doma zaradi izrednih ukrepov – Koronavirus (2)

vloga za čakanje po ZIUPPPZIUPPP

_Priloga_k_vlogi_CAKANJE_seznam_delavcev

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Ekipa Obrtne zbornice Domžale