Navodila za zapiranje s.p.

 

Glede na situacijo, ki trenutno onemogoča osebno oddajo vlog za samostojne podjetnike na točkah SPOT (predvsem opažamo povečano zanimanje za zapiranje s.p.), vam posredujemo nekaj navodil, kako lahko to uredite.

 

1. V kolikor imate digitanlno kvalificirano potrdilo, najdete navodila tukaj: https://evem.gov.si/info/zapiram/

 

2. V kolikor nimate kvalificiranega digitalnega potrdila, da bi zadevo uredili preko VEM/SPOT portala, vam posredujemo obrazec Prijava za vpis (velja tudi za izbris). Obrazec izpolnite, podpišite in pošljite na  izpostavo AJPES.

 

V prijavi za izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije navedete le matično številko, popolno ime oz. firmo, poslovni naslov, datum vložitve prijave ter predlagani datum izbrisa. Na obrazcu obvezno navedite vašo telefonsko številko.

 

Prijavo za izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije lahko vložite največ en mesec in najmanj tri dni pred predlaganim datumom izbrisa.

 

V kolikor želite zapreti s.p., morate izpolniti tudi OBVESTILO O PRENEHANJU, za objavo na spletni strani AJPES.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) določa, da mora samostojni podjetnik vsaj 15 dni pred  prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost.
Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije OOPS. Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si , ter pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.
Obvestilo mora vsebovati tudi datum nameravanega prenehanja.

 

Hkrati vas obveščamo, da je potrebno urediti tudi odjavo iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (odjava M12) pri ZZZS.  V kolikor imate digitalno potrdilo in boste to urejali preko VEM/SPOT portala z digitalnim potrdilom je to potrebno urediti pred izbrisom s.p. iz poslovnega registra. Po izbrisu boste lahko odjavo M12 urejali le kot fizična oseba.

Več o načinu odjave iz obveznega zavarovanja pri ZZZS si lahko preberete na :  https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/prijava-odjava-sprememba-obvez-soc-zavarovanj/obrazci-in-nacin-vlozitve-vloge

 

V 60 dneh po izbrisu morate na FURS oddati davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.