NOV ODLOK na področju izvajanja in ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS

Nov Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je izdala NOV ODLOK, ki določa omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji in velja do 5.2.2021

Pod naslednjimi pogoji lahko osebe izvajajo dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji:

1. skladnost s sprejetimi  priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

2. predhodno opravljeno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi oseb, ki izvajajo storitve

3. negativen test opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Zgoraj navedene omejitve veljajo za naslednje dejavnosti na področju voznikov in vozil :

 • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
 • izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
 • izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • izvajanje programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

 

 •  izvajanje začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • izvajanje rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • izvajanje preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
 • izvajanje osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • izvajanje osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 

 • izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • izvajanje usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • izvajanje osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
 • izvajanje vozniških izpitov.

 

TUDI za  potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le  TISTIM potrošnikom, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in  predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Pogoj zagotavljanja hitrega (HAGT) ali PCR testa  ne velja za naslednje dejavnosti:

 • naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
 • postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
 • redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

pod pogojem, da je  pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Več o odloku TUKAJ.