Nove pristojnosti Tržnega inšpektorata RS

8.4.2020

S sprejetjem tega zakona je Tržni inšpektorat RS dobil nove pristojnosti, in sicer nad izvajanjem 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. Tako bodo tržni inšpektorji pristojni za nadzor Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V izogib inšpekcijskim postopkom in kaznovanju, kar bi še dodatno obremenilo podjetja, svetujemo dosledno spoštovanje vseh predpisov, ki so sprejeti z namenom zajezitve širjenja okužbe.