Novela ZIUZEOP-A razširja krog upravičencev, prinaša ugodnejše kriterije in daljši rok za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov in temeljnega dohodka

Novela ZIUZOP-A razširja krog upravičencev, prinaša ugodnejše kriterije in  daljši rok za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov in temeljnega dohodka

 

Novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A)  določa nov daljši rok za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov za marec in april  in uveljavljanje temeljnega dohodka na podlagi izjave do 9.5.2020.

 

1.maja  je začela veljati novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A), ki razširja krog upravičencev in določa ugodnejše kriterije do upravičenosti oprostitve plačila prispevkov in uveljavljanja temeljnega dohodka.

 

Do temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so po novem poleg samozaposlenih, kmetov, družbenikov poslovodnih oseb, verskih uslužbencev, upravičeni tudi družbeniki poslovodne osebe v zavodih in zadrugah. Prav tako so upravičeni vsi samozaposleni ne glede na to ali zaposlujejo delavce ali ne. Po novem lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov in temeljni dohodek tudi vsi tisti samozaposleni, ki so le delno zavarovani na podlagi dejavnosti, ker na primer koristijo starševsko varstvo, so delno upokojeni ali delno zaposleni.

 

Ukrepa oprostitve  plačila prispevkov in  uveljavljanja temeljnega dohodka veljata za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za uveljavitev obeh ukrepov je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Vlogo je mogoče oddati le elektronsko.

 

Zavezanci lahko oddajo izjavo do zadnjega v mesecu za mesec oprostitve, razen oprostitve prispevkov za mesec marec in april, ki jo je potrebno oddati najkasneje do 9.5.2020. Rok za predložitev izjave za oprostitev majskih prispevkov ostaja nespremenjen, to je do 31.5.2020.

 

Zavezanci lahko predložijo isto izjavo, ki je dostopna na eDavkih za oba ukrepa skupaj in za vse mesece ali pa večkrat za posamezen ukrep in posamezen mesec, pri tem pa je potrebno paziti na roke za oddajo izjav.

 

Vložijo jo lahko davčni zavezanci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v letu  2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. V primeru neizpolnjevanja navedenega pogoja upada prometa, bo upravičenec moral vrniti celotno pomoč.

 

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija