NOVI ODLOK VLADE O ZAPIRANJU DEJAVNOSTI

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,  in ga objavila v Uradnem lisit RS št.  163/20, s katerim je ponovno zaprla večino dejavnosti obrtnikov in podjetnikov. Odlok je stopil v veljavo 16. novembra.

Kljub temu, da se z odlokom zapira velika večina dejavnosti naših obrtnikov in podjetnikov, pa obstaja nekaj izjem, ki  dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

V izogib nesporazumom na tem mestu opozarjamo, da omejitve veljajo le pri poslovanju s končnimi potrošniki, ne vejajo pa pri poslovanju s podjetji, kjer ni sprememb.

Izjeme, ki jih odlok predvideva v svojem 2. členu

Izjeme dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

Med izjemami lahko najdemo:

  • prodajalne z živili,
  • prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles,
  • dimnikarske storitve in
  • gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih.

Dovoljeno pa je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot to ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Dovoljeno je tudi opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Po pojasnilih vlade v primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v garancijskem roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče / po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. Podjetjem svetujemo, da v primeru nenujnih popravil obvestijo potrošnika, da jim trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz odloka.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

Vir: OZS