Novi računi občin za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa velja glede na navedeno tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavljanja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021.