Novice

Tudi v letošnjem letu je bil sprejet sklep skupščine, da lahko člani izkoristijo ugodnost popusta v višini enomesečne članarine.

 

V kolikor boste do 29.02.2020 poravnali članarino za leto 2020 (11 mesečnih članarin), vam priznamo popust v višini enomesečne članarine.

 

Navodila lahko najdete na računu za januar. Pri plačilu uporabite sklic z računa za januar 2020.  V primeru, da želite izkoristiti to možnost, poknjižite prejet račun za januar 2020 in do 29. 02. 2020 poravnate celoletno članarino (11 mesečnih zneskov). Za plačano članarino OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2020 od OZS prejmete letni račun (bremepis), ki ga tudi poknjižite.

 

Članu, ki se mu prizna popust pri plačilu letne članarine v enkratnem znesku, se v tem obračunskem obdobju – letu ne usklajuje število zaposlenih in posledično tudi ne mesečna članarina.

 

Članom, ki pristopijo v članstvo med koledarskim letom, se v letu pristopa ne prizna popust za vnaprejšnje plačilo v enkratnem znesku, za obdobje do konca tekočega koledarskega leta.

 

Preberite še:

Člani imate možnost prejemati račun za članarino na naslednje načine:

 • mesečno po pošti skupaj z revijo Obrtnik
 • kot e račun (sposobni prejemati račun v obliki predpisani s strani UJP)
 • po elektronski pošti

 

V zadnjih dveh primerih morte takšno željo izraziti ali na OZS ali OOZ (najbolje v pisni oz. elektronski način). V teh primerih se revija Obrtnik pošlje ločeno po klasični pošti.

V primeru pošiljanja računa po elektronski pošti ima član možnost izbire dveh elektronskih naslovov na katere želi, da se račun dostavi (nekateri izkoristijo možnost in dodajo elektronski naslov svoje računovodje).

 

Revijo Obrtnik skupaj z računom prejmejo vsi člani ne glede na to ali imajo poravnano članarino ali ne. V primeru, da se revija dvakrat zaporedoma vrne z naslova, ki ga imajo člani navedenega kot poslovni naslov v PRS in tudi po naknadnem poizvedovanju ne moremo uspešno dostaviti revije Obrtnik, se takemu članu do naslednje spremembe zablokira pošiljanje revije. V tem primeru se račun za članarino pošilja ločeno oz. zgolj ta brez revije.

 

 

 

 

Spoštovani člani!


Vljudno vabljeni, da obiščete B2B visoko tehnološke industrijske sejme IFAM,  INTRONIKA, ROBOTICS in ICT4Industry 2020 in se udeležite aktualnih predavanj v sklopu  Business Foruma

 

od 11.-13. februarja 2020 v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču.

 

Še posebej vljudno vabljeni, da obiščete razstavni prostor Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS v dvorani C1, kjer se odbor predstavlja na specializiranem strokovnem sejmu INTRONIKA, v okviru skupne razstavne površine s člani, potencialni člani in partnerji.

 

V ta namen vam članom in partnerjem OZS tudi v letošnjem letu podarjamo brezplačno Online registracijo, s katero privarčujete siceršnjih 10 Eur vstopnine:

 

Brezplačna Online registracija poteka tukaj:

 

INTRONIKA – https://icm.ungerboeck.com/prod/emc00/register.aspx?OrgCode=10&EvtID=5060&AppCode=REG&CC=119031960908

 

Pri online registraciji  sledite navodilom v posameznih korakih.

 

POZOR:

 

Pod KLJUČNO BESEDO obvezno napišete OZS (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije) in ne pozabite izpolniti vsa obvezna polja !

 

 

Več o sejmu si lahko preberete v zadnjem Newsletterju: https://icm.si/newsletter/, ali še obsežneje na spletni strani ICM: www.icm.si.

 

Hkrati pa vas vabimo tudi k obisku Business Foruma  (program najdete tukaj)

 

 

Vljudno vabljeni !

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z EU SME Centrom vabi slovenska podjetja na brezplačni seminar »Kako poslovati s Kitajsko«, ki bo potekal v četrtek, 19. marca 2020 v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. 

 

Kitajska je eno najhitreje rastočih gospodarstev na svetu, zato ponuja številne poslovne priložnosti za slovenska podjetja na različnih področjih. Podjetja se pri poslovanju na kitajskem trgu pogosto srečujejo s številnimi izzivi in ovirami. Seminar zato predstavlja priložnost za podjetja, da pridobijo praktične informacije o različnih poslovnih priložnostih na kitajskem trgu. V sklopu seminarja bodo udeleženci seznanjeni s pravnimi izzivi in ovirami, ki jih lahko pričakujejo pri poslovanju na kitajskem trgu ter načinih vstopa na kitajski trg. Predstavljene bodo najboljše poslovne prakse s Kitajsko, zato bodo podjetja lahko pridobljeno novo znanje uporabila tudi v vsakodnevnem poslovanju.

 

Predviden program seminarja:
08.45 – 09.00 Registracija 
Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana (1. nadstropje)
09.00 – 09.20 Uvod

 • Pozdravni nagovor – mag. Alenka Suhadolnik, veleposlanica Republike Slovenije v Pekingu
 • SPIRIT Slovenija – predstavitev aktivnosti na kitajskem trgu v letu 2020 in možnost sodelovanja slovenskih podjetij
09.20 – 10.30 Pravne podlage pri poslovanju s Kitajsko

 • Sklepanje pogodb, poslovni partnerji, kako se izogniti poslovnim prevaram
10.30 – 10.35 Vprašanja in odgovori
10.35 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.30 Načini vstopa na kitajski trg

 • Izvoz, spletna prodaja, neposredne tuje naložbe
11.30 – 11:35 Vprašanja in odgovori
11.35 – 12:20 Pravice intelektualne lastnine na Kitajskem

 • Uvod v kitajsko ureditev, primeri dobrih praks in glavna priporočila
12.20 – 12:30 Zaključne misli

*Pridržujemo si pravico do dopolnitve programa

 

Udeležbo na seminarju potrdite s prijavo preko elektronske prijavnice, najkasneje do petka, 6. marca 2020. Po uspešno opravljeni prijavi boste prejeli potrditev na vaš elektronski naslov.

 

Kotizacije ni!

 

Dodatne informacije:
Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si, tel: 01 5891 872

 


 

Prijavnica
Predstavitev poslovnega okolja Kitajske

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2020 nadaljuje s trinajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje – International Trade Management, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

 

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetijki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

 

Do danes se je programa ITM udeležilo že 157 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo. V treh do petih letih po udeležbi v programu ITM so podjetja svoj izvoz v povprečju povečala za 40%.

 

Udeleženci programa ITM pridobijo:

 

 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast,
 • nova poslovna poznanstva,
 • mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

 

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic ‘Passport2Export’ ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

 

 

Več informacij dobite tukaj.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Slovenski podjetniški sklad je 31. januarja 2020 objavil nov vačer za prototipiranje.

 

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

 

Stroški povezani z izdelavo prototipa so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi Potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2), ki je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje.

 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

 

Več informacij o vavčerju lahko dobite tukaj.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje je 27. 1. 2020 organiziralo informativni sestanek za veleposlaništva EU DČ glede uvajanja obveznosti obveščanja o napotitvah delavcev s strani podjetij in nekaterih samozaposlenih.

 

Da bi spodbudila dostojno delo za delavce, ki jih delodajalec začasno napoti na NL, vlada NL s 1. 3. 2020 uvaja obveznost obveščanja za vse delodajalce (in nekatere samozaposlene) iz DČ EU, držav članic EGP in Švice, ki začasno zagotavljajo storitve na NL s svojimi zaposlenimi.

 

Obveznost izhaja iz NL zakona – WagwEU (The Terms of Employment Posted Workers in the European Union Act), ki je začel veljati 18. 6. 2016 in s katerim NL izvaja cilje iz direktive o napotitvi delavcev (96/71 / ES) in direktive o izvrševanju (2014/67 /EU).

 

Obveznost obveščanja velja za naslednje delodajalce:- delodajalce v tujini, ki na NL pridejo s svojimi zaposlenimi;- multinacionalke, ki zaposlene napotijo v svojo podružnico na NL;- začasne agencije za zaposlovanje, ki svoje delavce dajo na razpolago za delo na NL;- samozaposlene osebe, ki delajo v določenih sektorjih (ki so eksplicitno navedeni na: https://english.postedworkers.nl/employer/self-employed-persons).

 

Delodajalci v tujini (ali samozaposlene osebe) so dolžni vnaprej obvestiti/najaviti svoje delo in prihod delavcev na NL preko spletnega portala (online notification portal): www.postedworkers.nl

 

Vse informacije so objavljene na spletni strani https://english.postedworkers.nl/, povzetek je objavljen v priloženi brošuri.

 

Predstavnik Ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje je izpostavil, da so za neizpolnjevanje obveznosti obveščanja o napotitvah delavcev predvidene kazni.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju v okviru aktivnosti mreže EEN organizira delavnico Napotitev delavcev v DACH regijo (DACH = Nemčija, Avstrija, Švica).

 

CEMP ekipa vas vljudno vabi na delavnico, ki jo bo vodila Daniela Kocet Puhan iz podjetja FIRST d.o.o., strokovnjakinja za področje napotitve delavcev v Nemčijo, Avstrijo in Švico.

 

Podjetje mora za opravljanje storitev v tujini upoštevati zakonske obveznosti države gostiteljice, saj so kršitve sankcionirane z visokimi denarnimi kaznimi in v nekaterih primerih tudi z večletno prepovedjo delovanja. Naštete države zelo ščitijo svoj trg dela in ceno dela, zato imajo postavljen učinkovit sistem nadzora, ki vključuje predhodne prijave zaposlenih in predpisan seznam dokumentacije.

 

Pogodba o zaposlitvi oz. posebej dogovorjen aneks k pogodbi, osebni dokument, obrazec A1, ipd, so le nekateri od teh, posebno pozornost pa je potrebno nameniti postopkom prijave. Tako kot pogoji, so tudi postopki prijave različni med državami. Nekateri so zelo kompleksni, včasih tudi nejasni. Več o tem boste izvedeli na delavnici.

 

Delavnica je namenjena MSPjem z do 50 zaposlenimi, ki želijo napotiti svoje zaposlene v Nemčijo, Avstrijo in/ali Švico, za delo predvsem za področja:

 • gradbeništva
 • montaže
 • elektroinštalacij
 • mizarstva
 • ipd.

 

Ker se bomo učili postopka prijave on-line je ključno, da se delavnice udeleži oseba, ki bo zaposlene dejansko prijavljala ter da ima s sabo prenosni računalnik.

Prijave sprejemamo izključno preko elektronske prijavnice najkasneje do petka, 7. februarja 2020, do 10.00 oz. do zasedbe mest. Ker je število mest omejeno, boste po prijavi in preverbi prostih mest prejeli še dodatno potrditev prijave. Da bi čim več podjetjem omogočili udeležbo, bomo sprejemali le po eno prijavo na podjetje. Hvala za razumevanje.

 

Udeležba na delavnici je brezplačna.

 

Odjave brez finančnih posledic sprejemamo pisno na vanja.bele@gzs.si do petka, 7. februarja 2020 do 15.00. Po tem roku vam organizator za neudeležbo zaračuna 50,00 EUR / udeleženca režijskih stroškov.

 

Več informacij in prijava.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija