Novice

 

Z novim letom na portalu SPOT (eVEM) uvaja nova e-storitev, ki bo omogočala dostop in prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za vaše zaposlene. V pripetem dokumentu so zbrane podrobnejše informacije kako in na kakšen način boste lahko delodajalci dostopali do eBOL.

Na_kaksen_nacin_do_eBOL

 

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Za vse poslovne subjekte (delodajalce), ki boste do elektronskih bolniških listov (eBOL) dostopali preko portala SPOT (eVEM), obveščamo, da so objavljeni novi obrazci vlog za urejanje pooblastil.

Za lažje urejanje pooblastil lahko uporabite enega od navedenih obrazcev:

 

 • Pooblastilo samo za eBOL

Obrazec eBOL – podelitev pooblastila uporabite, če želite urediti pooblastilo samo za nov postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL.« Na enem obrazcu lahko pooblastite več oseb.

 

 • Pooblastilo za eBOL in druge e-postopke portala SPOT

Obrazec “Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM” uporabite, če želite urediti pooblastilo za postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL« in druge e-postopke na portalu SPOT (eVEM).
Zgoraj omenjena obrazca sta na voljo tukaj.

 
Upoštevajte!
 

 • vloga za ureditev pooblastila mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika podjetja/poslovnega subjekta,
 • vlogo pošljete po pošti ali dostavite osebno na katerokoli točko SPOT,
 • seznam točk SPOT je na voljo tukaj: Seznam točk SPOT in notarjev
 • pooblastila za eBOL bodo v sistemu SPOT (eVEM) aktivirana po 1. 1. 2020.

 
Več informacij o urejanju pooblastil na portalu SPOT še na strani: Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Ne spreglejte!

Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bodo več tiskali. Delodajalci bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020, dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM). Predlagamo vam,  da se pravočasno pripravite na nov način dostopa in uporabe elektronskih bolniških listov.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

22. novembra 2019  je bil objavljen vavčer za prenos lastništva.

 

Vsak, ki želi oddati vlogo za vavčer na SPS mora obvezno opraviti svetovalni intervju. Trenutni izvajalec teh intervjuje je le OZS, zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj napotkov oz. informacij.

 

V OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE BREZPLAČNI SVETOVALNI INTERVJUJI ZA PRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil vavčer za prenos lastništva. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:

 • prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe) ali
 •  prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika (72a. člen ZGD-1).


Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti brezplačni svetovalni intervju. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja. Trenutni izvajalec brezplačnih intervjujev je le Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Nanj se naročite na tej povezavi https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalniintervju-za-pridobite-sredstev-za-prenos-lastnistva ali pokličite Nino Scortegagna Kavčnik, 030 605 308 ali nina.scortegagna@ozs.si. Svetovalnega intervjuja se lahko udeležite tudi, če kasneje ne boste oddali vloge za vavčer.


Ključni poudarki, da podjetje lahko vloži vlogo za pridobitev vavčerja so, če/ko:

 • gre za mikro, malo ali srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR) s sedežem v RS, ki je organizirano kot kapitalska družba ali s.p.,
 • na dan oddaje vloge na SPS in ves čas trajanja postopka mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec s.p. in družbenik-poslovodja, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2),
 • opravi brezplačni svetovalni intervju,
 • pridobi predhodno potrdilo Spirita (ga boste dobili s strani Spirita v roku 5 delovnih dni),
 • prenese več kot 50 % osnovnega kapitala družbe, če gre za d.o.o.,
 • uveljavljate lahko samo aktivnosti, začnete po 22. 11. 2019,
 • strošek DDV ni upravičen strošek.

S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR oz. do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na:

 

1. sklop: priprava poslovnega subjekta na prenos lastništva (do 3.000 EUR):

 • Priprava in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega
  dokumenta.
 • Ocena vrednosti podjetja.
 • Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.
 • Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov in priprava ter usklajevanje ponudb.

 

2. sklop: neposredna izvedba prenosa lastništva (do 3.000 EUR):

 • Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
 • Priprava kupoprodajne pogodbe.
 • Notarske storitve.
 • Uradna cenitev.
 • Skrbni pregled.


3. sklop: dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov (do 3.000 EUR) – le za prevzemnike v družinskih podjetjih:

 • Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji.
 • Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
 • Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Za vsak sklop vavčerja morate oddati svojo vlogo!

 


POTREBNI KORAKI:

 1. Brezplačen svetovalni intervju.
 2. Po izvedenem intervjuju prijavitelj prejme Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za prenos lastništva (Obrazec št. 1), ki ga SPIRIT Slovenija izda najkasneje v 5 delovnih dneh.
 3. V naslednjem koraku prijavitelj izbere zunanjega izvajalca iz Evidence zunanjih izvajalcev. Izbere lahko le zunanjega izvajalca, ki ima v evidenci vpisane reference za področje, za katerega bo prijavitelju izvedel aktivnosti. V kolikor zunanji izvajalec iz evidence
  ne more zagotoviti vseh aktivnosti navedenih v Predhodnem potrdilu SPIRIT Slovenija, ki jih želi prijavitelj v vlogi prijaviti, lahko izbrani zunanji izvajalec v izvedbo aktivnosti vključi tudi dodatne zunanje izvajalce, ki morajo biti prav tako vpisani v evidenci.
 4. Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, s katerim se dogovori glede možnosti izvedbe aktivnosti na področju prenosa lastništva. Od zunanjega izvajalca mora prijavitelj pridobiti ponudbo.
 5. V kolikor se zunanji izvajalec in potencialni prijavitelj uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv. Prijavitelj odda vlogo (z vsemi potrebnimi prilogami– potrdilo FURS o poravnanih obveznostih in potrdilo FURS o predloženih obračunih – ne smeta biti starejša od 5 dni in Obrazec št. 1-Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za prenos lastništva) preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za to prijavitelj potrebuje digitalno potrdilo. V kolikor ga nima, mu lahko brezplačno pomagajo svetovalci na SPOT točkah, ki jih lahko pooblasti tudi za oddajo vloge.
 6. Prijavitelj praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobi obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev. Po pozivu k podpisu pogodbe mora v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 7. Po zaključenih aktivnostih, ki so predmet pogodbe o sofinanciranju, upravičenec na SPIRIT Slovenija, posreduje zahtevo za pregled dokumentacije. Na podlagi pregleda dokumentacije izda SPIRIT mnenje (Obrazec št.2), ki je priloga zahtevka. Zahtevo za
  pregled dokumentacije posreduje upravičenec vsaj 30 dni pred iztekom roka za
  oddajo zahtevka po pogodbi o sofinanciranju.
 8. Najkasneje v 10 delovnih dnevih od oddaje zahteve za pregled dokumentacije bo SPIRIT Slovenija kontaktiral upravičenca za uskladitev termina za pregled dokumentacije. Pooblaščena oseba s strani SPIRIT Slovenija v skladu z minimalnimi zahtevami pregleda poročilo zunanjega izvajalca in izdelano dokumentacijo, ki je bila predmet pogodbe o sofinanciranju za prenos lastništva in je navedena v prijavi in Obrazcu št. 1.
 9. Po pregledu SPIRIT Slovenija izda mnenje na Obrazcu št. 2 najkasneje v roku 15 dni od oddaje dokumentacije.
 10. Zahtevek z vsemi obveznimi prilogami in pozitivnim mnenjem SPIRIT Slovenija (Obrazec št. 2) upravičenec odda najkasneje v 12 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Zahtevek z vsemi obveznimi
  prilogami v primeru odsvojitev (večinskega) poslovnega deleža v d.o.o. (oziroma izjemoma delnic v delniški družbi) odda univerzalni pravni naslednik upravičenca.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju Veleposlaništvom Republike Slovenije v Kopenhagnu in Centrom za kreativnost (CzK), ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) vabi podjetja k udeležbi na dogodku 3daysofdesign, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov s področja oblikovanja na Danskem.

 

Dogodek, ki v obliki razstave poteka na različnih lokacijah v Kopenhagnu, odlikuje visoka estetska dovršenost, ekskluzivnost in visoka kvaliteta izdelkov. Ključni temi 3daysofdesign 2020 bosta krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Slovenija se bo po uspešni predstavitvi leta 2019, v letu 2020 na dogodku predstavila drugič. Dogodek je prodajno usmerjen, podjetja, ki se predstavljajo s svojimi izdelki na 3daysofdesign, lahko tudi aktivno sodelujejo v okviru spremljajočih dogodkov, kjer imajo možnost spoznati potencialne nove naročnike in zagotoviti večjo prepoznavnost svojih izdelkov.

 

Slovenska razstava bo v okviru dogodka 3daysofdesign predvidoma v prostorih galerije Sunday-S Gallery, ki bo v ta namen preurejena za predstavitev slovenskega oblikovanja in izdelkov. Nahaja se v pritličju iste zgradbe kot Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, na Amaliegade 6, v samem središču mesta nedaleč stran od znamenite palače Amalienborg, v kateri živi danska kraljeva družina, ter pristaniške ulice Nyhavn.

 

 


Izbor

 

Slovenska podjetja za sodelovanje bodo najprej izbrana s strani slovenskih organizatorjev (SPIRIT Slovenija, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu in CzK). Pri izboru bodo imeli prednost:

 

 • Pohištvo, svetila in ostali izdelki za dom
 • Izdelki zasnovani z misijo na serijsko proizvodnjo (izdelki so lahko oblikovani na industrijski ali obrtniški način, vendar ne unikati)
 • Kvalitetni, ekskluzivni in visoko estetsko dovršeni izdelki
 • Izdelki proizvedeni v Sloveniji

 

Končni izbor podjetij bo izbran s strani danskih organizatorjev dogodka 3daysofdesign. Ključno vodilo pri izboru bodo imeli kriteriji trajnih rešitev in krožnega gospodarstva.

 

Izdelki so lahko šele v konceptni fazi. Ni nujno, da so novi, vendar morajo biti narejeni oziroma zasnovani po letu 2010. Pri tem je ključno, da bodo prototipi izdelkov (v merilu 1:1) do konca marca 2020 na voljo v takšni obliki, da jih je mogoče razstaviti.

 


Prijava

 

Posamezen prijavitelj lahko posreduje največ tri predloge. Prijavo lahko oddate preko elektronske prijavnice, s kratkim opisom izdelka v angleškem jeziku ter prilogo najmanj treh fotografij, ki razlagajo izdelek oziroma njegov koncept. Rok za prijavo je 28. december 2019.

 


Kotizacija

 

Višina kotizacije za sodelovanje na dogodku znaša 7.500 DKK (cca 1.000 EUR), ki je prijavnina danskemu organizatorju. Prijava za udeležbo na razstavi 3daysofdesign se smatra za dokončno šele ob plačilu računa za kotizacijo s strani podjetja. Plačilo je potrebno poravnati po zaključenem izboru, neposredno danskemu organizatorju v zakonsko določenem roku.

 
Stroške lastnega prevoza in hotelske namestitve krijejo udeleženci sami.

 

SPIRIT Slovenija, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu in CzK krijejo stroške najema prostora, prijavnino veleposlaništva oziroma Slovenije za sodelovanje na dogodku, delo kuratorja, prevoz izdelkov, postavitev in pospravljanje razstave, organizacijo spremljajočih dogodkov in obisk mednarodnih novinarjev.

 

Elektronska prijavnica
Več o dogodku
Več o sodelujočih podjetjih

 


Dodatne informacije:

 
Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Zala Košnik, Center za kreativnost, tel. 031 889 509, e-mail: zala.kosnik@mao.si
Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, tel. 01 478 6569 ali +45 33 73 01 20, e-mail: sloembassy.copenhagen@gov.si

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Sodobni pristopi tako v podjetništvu kot na vseh drugih življenjskih področjih postavljajo v ospredje nove vrste inteligenc; kot sta denimo čustvena ali socialna. Vse več podjetnikov spoznava, da lahko s pomočjo tovrstnih navidezno »neoprijemljivih« znanj napredujejo v vseh pogledih.

 

Eden takih pristopov je denimo SDI (Strength Deployment Inventory), pri kateri ugotavljamo, katere vrednote so tiste, ki nas resnično vodijo. Te so primarne oziroma zamaskirane, a so naše prvobitne; kasneje smo jih prekrili z družbeno odgovornim ravnanjem. A v trenutkih, ko smo v popolnem stresu ali pa neverjetno evforični, pride na dan naš »pravi jaz«. Razvijalci SDI orodje opisujejo kot najboljše orodje za osebnostni razvoj in učinkovito delo v skupinah.

 

Zelo na kratko bi lahko rekli, da se ljudje delimo na rdeče, modre, zelene in hub.

 

Za prve je značilno, da bodo vse posvetili dosegi cilja. Po znamenitem ameriškem mislecu J. Pettersonu naj bi bili ti najboljši menedžerji, saj je za podjetje ključno, da doseže cilje, šele nato pride na vrsto vprašanje, kako.

 

Zeleni ljudje so misleci – analitiki, ki jih vodi pravičnost.

 

Modri pa so tisti, ki bodo vselej v ospredje postavljali odnose.

 

Hub; središčiniki pa so ljudje, ki imajo od vsakega nekaj in so običajno v središču pozornosti oziroma vezni člen med vsemi.

 

Potemtakem je dobro vedeti, kakšen barve so vaši sodelavci ali poslovni partnerji. Predpostavljati smemo, da bodo zeleni idealni za natančno pisarniško delo, za spopad z birokracijo, poročili in analitiko. Modri ljudje bodo znali najbolj obzirno odpuščati, rdeči pa popeljati podjetje v nove čase. Če boste prirejali novoletni sprejem ali odprtje podružnice, pa lahko vselej računate na »huba«.

 

Da pa boste lahko vedeli, kakšen barve ste vi ali drugi člani vašega tima, morate najprej opraviti test, katerega uporabo vodijo certificirani trenerji SDI.

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Dne 22.11.2019 je v Uradnem listu RS, št. 69/2019 in na spletni strani www.ekosklad.si objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.

 

S tem se realizira zahteva iz Dogovora v zvezi z izboljšanjem pogojev na področju avtoprevozniške dejavnosti, iz dne 16.5.2018, ki sta ga zbornici podpisali s takrat pristojnim resornim prometnim ministrom dr. Petrom Gašperšičem.

 

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

 

V priponki (na dnu strani) podajamo pregled glavnih vsebinskih okvirov razpisa za lažjo preglednost. Za celotno seznanitev z vsebino razpisa glejte objavo v Uradnem listu RS, št.69/2019 in spletno stran www.ekosklad.si.

 

Dodatne informacije na telefonskih številkah 01/241-48-40 in 01/241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro)

 

PREGLED glavnih vsebinskih okvirov razpisa

 

Objavljen je javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2019.

 

 

Namen javnega poziva je:

 

zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela, ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

 

 

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2020/2021 so, v skladu s 112. členom ZŠtip-1, dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2020/2021.

 

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice. Navodila, kako oddati potrebo v Izmenjevalnici, dobite tukaj.

 

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA.

 

 

Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na oba načina.

 

 

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2020, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

 

Podrobnejše informacije najdete na tej povezavi.

 

 

Za vsa dodatna pojasnila pa so vam tudi na voljo na Skladu preko e-poštnega naslova kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 58 82.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Lojze Lah in Stane Štebe sta »motorja« Konjeniškega kluba Komenda, ki je zapolnil vrzel po propadu nekoč znamenitega sejma v Kranju. Na noge so postavili sejem v Komendi, ki postaja prepoznaven tudi zunaj slovenskih meja, vsako leto pa je bolj obiskan.

 

KK Komenda je družba entuziastov, neprofesionalcev v sejemski dejavnosti, ki pa dokazuje, kaj vse je mogoče doseči, če ljudje razmišljajo podjetno:

 

Spomladi in jeseni se že več desetletij zapored v Komendo zgrne več sto razstavljavcev (kakšno leto jih morajo odkloniti več kot petdeset), o dokončni impozantni številki obiskovalce pa lahko zgolj ugibajo: V Komendi je zaračunavajo niti vstopnine niti parkirnine, za obiskovalce pa je na voljo brezplačni sejemski bus.

 

Sejem, ki združuje ponudbo in povpraševanje na področju kmetijstva, gradnje, pa tudi široke potrošnje, si vsako leto ogledajo tudi pristojni ministri oziroma predsednik vlade.

 

Letos so se odločili za potezo, ki je med razstavljavci sprva naletela na neodobravanje, a se je izkazala za pravo: Vse ponudnike domače hrane so združili na enem mestu, v tako imenovani »vasi«, kjer se je trlo obiskovalcev.

 

Sejem pa med drugim omogoča vrsto delovnih mest, ki jih sicer ne bi bilo, prav tako pa ravno zaradi Konjeniškega kluba Komenda sicer majhna občina dobi relativno veliko družbeno odgovornega vlaganja v okolje v obliki plačila za določene infrastrukturne projekte.

 

Komendski sejem je od začetka delovanja povečal razstavne površine že za 50-krat, v prihodnje pa se želijo še bolj specializirati.

 

 

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Domžale so prva slovenska občina, ki je aktivno pristopila k spodbujanju upokojencev, da znova poženejo po žilah podjetniško kri. Občina je podprla prizadevanja Obrtne zbornice Domžale, ki je Prvi Festival podjetništva v celoti namenila generaciji v tretjem življenjskem obdobju in odziv upokojencev na ponujene aktivnosti je nad pričakovanji, so nam povedali na zbornici.

 

Nedavno so gostili dvajset izbranih slovenskih podjetniških mentorjev, s katerimi so iskali rešitve in modele, kako pomagati starejšim, da podjetniško zaživijo. Praviloma se zadnja leta vsa prizadevanja usmerjajo na mlade start-upe, modra in izkušena generacija pa je na tem področju prezrta. Mellanie Grudniik, vodja podjetniških projektov na zbornici, ter Karolina Kalan, direktorica Obrtne zbornice Domžale, sta mentorje spodbudili k razmisleku, kako pomagati k reaktivaciji ljudi v tretjem življenjskem obdobju.

 

V sklopu festivalskih dogodkov so na domžalski Obrtni zbornici, ki postaja pravo podjetniško stičišče, pripravili delavnico na temo Kako dodatno zaslužiti v penziji? Skoraj sedemdeset udeležencev je najprej prisluhnilo nasvetom, kako narediti »biznis« v tretjem življenjskem obdobju, v drugem delu pa še, kakšno pravno oziroma formalno obliko izbrati, da jih ne bi udarili po žepu morebitni davki ali celo zmanjšanje pokojnine. Praktični delavnici je sledilo še druženje, na katerem so upokojenci dobili besedo tudi na temo, s kakšnimi storitvami se jim lahko približa obrtna zbornica.

 

En dan je bil namenjen dogajanju v knjižnici, kjer je tudi podžupanja mag. Renata Kosec skupaj z udeleženci iskala rešitve, kako slišati glas starejših, slednjim pa so se pridružili zmagovalci letošnje sezona Štartaj Domžale in srkali nasvete in modrosti (nekdanjih) podjetnikov, ki so jih opozarjali na morebitne poslovne pasti.

 

 

Ker je podjetništvo doma v Domžalah, bodo prav tu uvedli nekaj novih nacionalnih projektov:

–          za šolajoče podjetniško bralno značko in dneve podjetništva

–          za aktivno generacijo Akademijo podjetnosti

–          za starejše pa medgeneracijske podjetniške projekte

 

 

 

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija