Novice

Predstavniki podjetij s področij logistika, kmetijska mehanizacija, obrambna industrija, kovin. in strojna ind., lesno predelovalna industrija, okoljski projekti, avtomobilski sestavni deli, elektro in elektronska industrija, obnovljivi viri energije, trgovina, IKT in zdravstvo.

 

Lepo vabljeni k udeležbi na delegaciji slovenskih gospodarstvenikov v Vietnam. Delegacija bo ob 2. zasedanju slovensko vietnamske medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje, ki bo potekalo v Hanoju 7. in 8. novembra 2019. Organizira jo GZS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Javno agencijo SPIRIT Slovenija, bo vodil pa jo bo minister Zdravko Počivalšek. Več na: https://www.izvoznookno.si/aktualno/izhodna-gospodarska-delegacija-v-vietnam-hanoi-4-9-november-2019/

 

Rok za prijavo je podaljšan na 13.10.2019.

 
V primeru udeležbe v delegaciji lahko izkoristite vavčer Slovenskega podjetniškega sklada za udeležbo v gospodarskih delegacijah, ki vam omogoča povrnitev dela upravičenih stroškov (letalska vozovnica, namestitev, kotizacija). Več informacij.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Spoštovani mentorji, soustvarjalci in podporniki ženskega podjetništva,

 
vabimo vas na poseben podjetniški dogodek Nadgrajujemo znanje in delimo izkušnje, ki bo v sredo, 9. oktobra 2019, od (9.00) 12.00 do 17.00 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

 

Dogodek je namenjen predstavitvam, mreženju in nadgrajevanju znanja podjetnic iz programa Podjetnost je ženskega spola in tistim, ki so se letos prijavile na »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev«.

 

Podrobnosti o dogodku in nastopajočih si preberite tukaj<< (pdf).

 

Javna agencija SPIRIT je tudi letos poskrbela za podporo podjetnicam razstavljavkam. Tako boste vsi udeleženci dogodka prejeli bon v vrednosti 5 eur, ki ga boste lahko tisti dan porabili pri nakupu izdelkov/storitev podjetnic na razstavnem prostoru.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Ponovno vas vabimo na individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetji – SEE MEET 2019, ki bodo potekala 16. in 17. oktobra 2019 v Mariboru. Organizira ga SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju s partnerji.

SEE MEET Slovenia 2019 je mednarodni forum, ki ponuja priložnost za mala in srednje velika podjetja iz vseh poslovnih sektorjev za rast poslovanja na nacionalnih in mednarodnih trgih ter pridobivanje novih kontaktov in povezav preko individualnih vnaprej pripravljenih sestankov in neformalnega mreženja v času foruma.
Forum ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in druge storitve. V sklopu dogodka bodo podjetja lahko razširila svoje poslovanje na domačem in tujih mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

 

Prijave so mogoče do 3.10.2019. Več informacij lahko preberete na naslednji povezavi.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Podjetnikom, ki vlagate vavčerje za digitalizacijo, priporočamo, da so vse aktivnosti izvedene v 5 mesecih, saj je potrebno upoštevati, da DIH za pregled dokumentacije in izdajo potrdila potrebuje 1 mesec.

 

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA!

 

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

 

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

 

5.3. Doda se:

Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci v tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

 

9. Spremeni se:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

 

10. Spremeni se:

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije.

 

15. Spremeni se:

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad, zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

V zadnjih tednih se je po Sloveniji kot požar razširila vest, da je FURS poslal visoke globe vsem tistim, ki nimajo urejenega vpisa v register dejanskih lastnikov. Najprej so bili na udaru zavodi.

 

Tistim, ki lastništva še niste vpisali, je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

 

Prvi sklop pozivov je podjetjem v eDavke FURS vročil konec maja 2019, naslednji so sledili do konca junija 2019. Podjetja, ki so dolžnost vpisa opravila v roku, kazen seveda ne bo doletela, sicer pa znaša globa od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

 

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija – takšna je uradna dikcija, kdo mora biti vpisan.

Da pa bi bilo zmede čim manj, smo zbrali še podatke o tem, kdo so tisti, ki se jim ni treba vpisati:

 

  • samostojni podjetniki (s.p.),
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe(če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
  • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki,
  • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

 

Kako vpišem oz kdo običajno izvede administrativni vpis dejanskega lastnika?

 

 

Karolina Vrtačnik, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

VAVČERJI – spodbude malih vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Izkoristite priložnost pridobitve nepovratnih sredstev za posamezne storitve. Pri nekaterih javnih razpisih za vavčerje so bile objavljene spremembe, ki so navedene na spodnjih povezavah pri posameznem vavčerju:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

V sredo, 25. septembra 2019, se bomo z vami, dragi upokojeni člani naše zbornice, podali na izlet na Dolenjsko in v Belo krajino.

 

Cena na člana (upokojenega): 45,00 €, cena za dodatno osebo: 59,00 €

 

Prijave so možne do petka, 13. septembra 2019 na naši zbornici. Več informacij na info@domzale-ooz.si ali preko telfona na 01/721 93 70.

 

Odhod ob 07:30 uri, izpred naše zbornice. Sledi postanek za kavico. Do Novega mesta nas bo pot vodila čer Gorjance, kjer bo pri Jugorju malica in potem nadaljujemo pot v Metliko. Dobro razpoloženi, si bomo ogledali staro mestno jedro Metlike. Iz Metlike se bomo mimo steljnikov in belih brez ter vinorodnih hribčkov odpeljali do čebelarja in za tem še do oljarne Pečarič. Edinstveni sakralni spomenik so Tri fare v Roslanicah – tri cerkve za istim obzidjem, kjer so tudi najstarejše orgle na Slovenskem. Pri dobrem vinogradniku ali vinski kleti bomo imeli pokušino vin ob belokranjski pogači. Spoznali boste sonce v steklenici. Druženje bomo zaključili v dobri gostilni ali na turistični kmetiji, kjer bomo imeli okusno pozno kosilo oz večerjo. Sledil bo povratek v večernih urah.

 

Predviden plan:

10.00 Prihod na »carino« (Jugorje – Gostilna Badovinac).
Sledi malica.
11.15 Staro mestno jedro Metlika – zunanji ogledi
12.30 Čebelarstvo Veselič
13.30 Oljarna Pečarič
14.45 Tri fare
15.30 Degustacija vin ob belokranjski pogači
17.30 Pozno kosilo na Turistični kmetiji Matkovič
20:00 Planiran odhod proti domu