Novice

 

Od 4.5.2020 se skladno z Odlokom za potrošnike lahko odprejo tudi Frizerski in kozmetični saloni.

 

Danes so na spletni strani NIJZ objavili HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA OPRAVLANJE FRIZERSKIH STORITEV MED EPIDEMIJO COVID-19.

 

Spletna povezava: Higienska priporočila za opravljanje frizerskih storitev med epidemijo COVID-19.

 

V nadaljevanju pa le nekaj poudarkov za frizerske salone:

 • Priporočamo, da na vidnem mestu v salonu izobesite navodila za pravilno ravnanje zaposlenih (umivanje rok, higiena kašlja, pravilno nošenje mask).

 

Na naslednji povezavi NIJZ so na enem mestu zbrana gradiva (plakati, letaki in video vsebine) za splošno in strokovno javnost. Dokumenti so v obliki PDF in jih lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje v vašem okolju.

 

 

 • Izvajanje storitev, kot je npr. oblikovanje obrvi, barvanje trepalnic, urejanje brade, zaenkrat odsvetujemo
 • Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni morajo še posebej pozorno upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno zaščititi. Dokler epidemija ne izzveni, tem osebam obisk frizerskega salona odsvetujemo.
 • Zaradi dinamičnega procesa dela naj bo razdalja med delovnimi pari (od enega para frizer – stranka do drugega para) vsaj 2 metra. Med stranko in frizerjem pa 1 meter oz. največja možna razdalja, ki jo narava dela dopušča.
 • V čakalnici ni čakajočih, izjema je spremljevalec otroka ali invalida.
 • Časopisov, revij, igrač NI na razpolago.
 • Vse frizerske storitve se izvajajo po obveznem predhodnem pranju las s šamponom v frizerskem salonu (o tem frizer stranko seznani že pridogovoru za termin). Poleg tega je zaželeno, da si stranka že sama doma opere lase s šamponom.
 • Stranke naj nosijo maske!
 • Zaposleni nosijo masko in vizir.
 • Masko naj zamenjana 2 do 3 ure oz. prej, če se zmoči. Vizir za pred delom z naslednjo stranko obriše z alkoholnim razkužilom.
 • Po vsaki stranki očistimo in razkužimo odlagalne površine za delovne pripomočke in naslonjala stola za glavo in za roke ter površine, kamor stranka odloži svojo torbo. V primeru stolov iz tkanine, ki jih je težje razkužiti, naj se uporabi polivinilna prevleka za enkratno uporabo.
 • Držalo in gumbe fena po vsaki stranki obrišemo z razkužilom. Zaradi nevarnosti električnega udara fena z razkužilom ne škropimo (sprejamo).

 

DODATNO IZ SPLOŠNIH NAVODIL

 • Pred vhodom morate namestiti razkuževalnike in tudi  v notranjosti
 • Predlagamo napis na vratih, da je za stranke obvezna uporaba zaščitne maske in Obvezno razkuževanje rok ob vhodu, pri čemer mora razkužila zagotoviti ponudnik storitev.
  Vstop strank je možen le z ustrezno zaščito ustnega in nosnega predela oziroma masko!

 

 

SPLOŠNA NAVODILA MZ IN NIJZ, ki so objavljena na povezavi:

»Navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije.

 1. V prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, ter v živilske, gradbene in tehnične trgovine naj vstopajo in se tam srečujejo le zdrave osebe, kar velja tako za zaposlene kot za stranke.
 2. Stranke morajo biti na razumljiv in prijazen način obveščene, da v primeru bolezenskih znakov ne smejo dostopati do storitvene dejavnost. Stranke morajo tudi biti obveščene o ravnanju ob prisotnosti tudi najmanjših bolezenskih znakov okužbe zgornjih dihal.
 3. Pred vstopom v prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, ter v živilske, gradbene in tehnične trgovine, je za stranke obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter razkuževanje rok. Pravilen postopek namestitve in odstranjevanja zaščitne maske je prikazan v videoposnetku na naslednji povezavi in objavljen na spletni strani NIJZ: https://www.kclj.si/index.php?dir=/strokovna_javnost/sredisce_znanj&id=5190
 4. Zaposleni morajo upoštevati splošna priporočila, ki veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:
 • ob prihodu nimajo povišane telesne temperature,
 • v zadnjih (7-14) dneh niso bili v kontaktu s COVID-19 + osebo oziroma osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samo-izolacijo,
 • ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov za nalezljivo bolezen takoj po telefonu obvestijo delodajalca,
 • skrbijo za ustrezno in redno higieno rok, po potrebi tudi razkuževanje rok, in higieno kašlja,
 • pri delu s strankami nosijo zaščitno masko in ustrezno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo sicer pri rednem delu,
 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal,
 • varno ravnajo s hrano.
 1. Delodajalec po deloviščih za vsak delovni dan vodi evidenco o preverjanju upoštevanja priporočil in zdravstvenega stanja zaposlenih.
 2. Delodajalci naj ravnajo skladno z dobro higiensko prakso in že uveljavljenimi standardi, ki veljajo za njihovo področje dela   (higiena rok in kašlja, dosledno nošenje zaščitne maske in vzdrževanje razdalje vsaj 1,5 -2 metra ter izogibanje ne-nujnim tesnim stikom z ljudmi).

Navodila vključujejo naslednje zahteve:

 • Zagotavljanje 20 m2 površine na posamezno stranko
 • Redno in učinkovito prezračevanje prostorov
 • Razdalja med čakajočimi na blagajni je najmanj 2 metra
 • Med čakajočimi strankami pred prostori, kjer se izvajajo servisne storitve, ter druge servisne dejavnosti in pred živilskimi, gradbenimi in tehničnimi trgovinami se upošteva razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami.
 • Redno razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev
 • Namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objekta/trgovin
 1. Zagotoviti je potrebno vse pogoje, da se izogne neposrednemu stiku med osebami, in sicer:
 • omejitev števila hkrati prisotnih strank v prostoru, skladno s Priporočila za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2;
 • organizacija dela v turnusu, tako, da je hkrati prisotnih le toliko delavcev, kot je nujno potrebno oziroma je organizacija posameznih postopkov prilagojena, skladno s priporočili, ki jih izda pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela;
 • sprejemanje natančnih predhodnih naročil po telefonu tako, da je ob prihodu stranke neposreden stik stranke in zaposlenega praktično nepotreben
 • spodbujamo delo od doma, kjer je to le mogoče in uporabo sodobnih IT orodij za zmanjšanje stikov med strankami in zaposlenimi
 1. V vseh prostorih, kjer se izvajajo servisne storitve in druge storitvene dejavnosti in v živilskih, gradbenih in tehničnih trgovinah se izvaja poostrena skrb za vzdrževanje čistoče v prostoru in smiselna uporaba navodil za čiščenje in razkuževanje. V prostorih se zagotavlja redno in temeljito zračenje večkrat na dan.
 2. Priporoča se brezstični način plačevanja, v primeru reševanja administrativnih zadev (npr. urejanje obročnega plačevanja) pa upoštevanje splošnih higienskih načel.
 3. Predmeti, ki se jih po zaključku del izroči stranki, morajo biti ustrezno očiščeni oziroma razkuženi.

 

 Podrobnejša navodila za prodajalne in storitve so dostopna na spletni strani NIJZ

29.4.2020

 

Včeraj je Vlada RS na 30. dopisni seji sprejela, da se z današnjim dnem 29.4.2020 dovoli opravljati dimnikarske storitve.

 

Več na tej povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-28-30-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

 

Seveda ob strogem upoštevanju navodil NIJZ, da se možnost okužbe z virusom COVID-19 prepreči ali je minimalnaveč tukaj

 

 

Ključne povezave, ki jih prosim spremljajte:

 

Predlagam, da sproti spremljate spletne strani OZS tukaj kjer sproti objavljamo vse za članstvo pomembne informacije o koronavirusu, ukrepih Vlade RS in druge pomembne informacije.

 

Vezano na informacije glede delovno pravne zakonodaje, vljudno prosim da si pogledate vprašanja in odgovore na spletne strani OZS tukaj
Ključne informacije glede koronavirusa – preprečevanje, navodila za delovne organizacije, navodila za čiščenje prostorov idr. ogledate na spletni strani Inštituta za javno zdravje tukaj.

 

Zaradi postopnega sproščanja ukrepov se s predlaganimi odlokom dopolnjuje izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob upoštevanju navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša možnost okužbe, ker se izvajajo na prostem izven zaprtih prostorov, kot so na primer odprte  terase in vrtovi gostinskih lokalov.

 

Tako se predlaga, da so od 29. aprila dovoljene naslednje izjeme:

 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • knjižnice, galerije in muzeji,
 • dimnikarske storitve.

 

Zaradi povečanega tveganja zaradi neoskrbovanih naprav s strani stroke, je bilo sprejeto stališče, da se predlaga sprostitev na področju dimnikarske dejavnosti.

 

V naslednjem koraku, to bo 4. maja, se predlaga, da se med izjeme vključi še naslednje:

 • strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (na prostem),
 • storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev,
 • storitve na področjih: fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

 

Vključitev strežbe na terasah in vrtovih gostinskih lokalov pomeni začetek sproščanja gostinske dejavnosti, pri kateri je zaradi odprtega prostora ob upoštevanju navodil  NIJZ možnost okužbe možno preprečiti oz. zmanjšati na minimum.

 

Vključujejo se storitve na področju tekstilne, usnjarske in obutvene dejavnosti. Tekstilna dejavnost zajema izdelavo pletenin, tekstilij, oblačil, kvačkanih materialov, spodnjega perila, nogavic tehničnih tekstilij in šivanje delovnih oblačil, šiviljska popravila, šivanje izdelkov, ki niso oblačila, šiviljska popravila. Tudi pri izdelavi oblačil po meri je stik s potrošnikom minimalen.

 

Enako velja za usnjarsko in obutveno dejavnost, ki zajema proizvodnjo usnja in izdelave usnjenih in sorodnih izdelkov, strojenje in dodelavo usnja in krzna, potovalne galanterije, proizvodnjo obutve, oblačil in popravil in usnjene galanterije. Gre za sprostitev storitev  čevljarskih, torbarskih, krznarskih storitev, med katerimi so storitve, ki se izvajajo na obrtni način. Ker pogosto, zlasti čevljarji, hkrati ponujajo storitev izdelave ključev, se tem storitvam dodaja tudi izdelava ključev.

 

Nadalje se sproščajo storitve, kjer je stik s potrošniki minimalen, vendar gre za storitve, ki so potrebne za delovanje javnih služb, ki se postopno sproščajo, kot so uradi in upravne enote, postopno sproščanje na področju šolstva (matura) itd. Med te storitve štejemo storitve na področju fotografske dejavnosti in fotokopiranje.

 

Doda se tudi storitve urarstvo in zlatarstvo, ki se izvajajo na obrtni način in je stik s potrošnikom minimalen. Vse navedene storitve je dovoljeno ponujati in prodajati le ob strogem upoštevanju navodil NIJZ, na način, da se prepreči možnost okužbe ali je možnost  minimalna.

 

Poleg frizerskih in kozmetičnih salonov, ki vključuje na primer ličenje, manikure, nameščanje umetnih nohtov, odstranjevanja dlak, se vključi tudi druge storitve na področju dejavnosti higienske nege, kot sta masaža in pedikura. Druge dejavnosti, kot so savne, kopeli, wellnes, piercing, tetoviranje in drugi podobni postopki zaradi večje možnosti okužbe niso vključeni.

 

Za prodajalne iz 1., 15. in 16. točke prvega odstavka 2. člena se določi enotni časovni okvir, ki je namenjen nakupom ranljivih skupin potrošnikov, in sicer od 8.00 do 10.00. Priporočilo je, da ranljive skupine še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, ker druge skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov. Zaradi postopnega sproščanja ukrepov starejši od 65 let lahko, enako kot druge ranljive skupine, nakup opravijo tudi izven tega časovnega okvirja, v preostalem delu obratovalnega časa prodajalne. Določba izkazovanja starosti se s tem odpravi.

 

Kljub temu, da so prodajalne ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, se z namenom preprečevanja gneče v prodajalnah v času pred in po prvomajskih praznikih določi, da so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lahko v nedeljo, dne 3. maja 2020, odprte od 8.00 do 13.00 ure. V dneh pred in po prazniku (30. aprila in 4. maja) se pričakuje povečan obisk.

 

Dodana je tudi določba, da vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka, ob upoštevanju strokovnih razlogov zanje. O tem, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi, vlada obvesti Državni zbor in javnost.

 

Povezava na spremembo odloka

Vir: OZS

Dne 22.4. ob 16 uri je bilo na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-04-22 v članku Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev objavljeno tudi naslednje:

 

Ali so avtopralnice lahko odprte?

Ne, Odlok ne določa izjeme za avtopralnice. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).

FURS opozarja, da so pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali.

 

Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke za mesec marec (z zapadlostjo 20. april),  obračun za prispevke (OPSV) za mesec marec zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še ni evidentiran. Zaradi tega je lahko na eKartici stanje še vedno pozitivno. Rok zapadlosti obračuna 20. v mesecu ni spremenjen, zato ohranite pozitivno stanje na kartici do razjasnitve, ali ste upravičeni do ukrepa oprostitve ali odloga v izogib zamudnim obrestim.

 

Pozitivno stanje na eKartici izkazujejo tudi pravne osebe, ki ne morejo še vložiti REK obrazcev. Razlog je v prilagajanju programske opreme po interventnih zakonih.

 

FURS predvideva, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec 2020 pripravljene do sredine maja 2020.

93. člen ZIUZEOP določa, da se z dnem njegove uveljavitve (to je 11. 4.) odloži izvrševanje sklepov o izvršbi in davčnih izvršb (odlog sicer velja za več sredstev izvršbe, vendar izpostavljamo le izvršbo na plačo). Odlog izvršbe ne velja za primere, kadar gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

 

Ko govorimo o sklepu o izvršbi so zajeti le tisti sklepi, ki jih izda sodišče ali davčni organ (davčna izvršba). Upravno izplačilne prepovedi se še naprej izplačujejo upravičencu (banki, itd..), saj le-ta ne predstavlja sklepa o izvršbi.

 

V primeru, da ima delavec eno ali več izvršb, delodajalec delavčevim upnikom v času veljavnosti ukrepov (od 11. 4. do 31. 5. oz.  30. 6. v primeru podaljšanja veljavnosti ukrepov) ne izvršuje sklepov o izvršbi, razen če gre za zgoraj omenjeni izjemi. V tem času sklepi o izvršbi le mirujejo (izvršba se ne ustavi!) in se celotni dohodek izplača delavcu.

 

 

‼️POZOR! Jutri, 18.4., se izteče rok, v katerem je mogoče za nazaj, od 13. marca dalje, Zavodu za zaposlovanje RS prijaviti delavce, ki ste jih napotili na čakanje na delo (po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo). Vlogo oddajte na portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/. Pred prvo uporabo se registrirajte.

 

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:

 

15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,

16. prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,

17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,

18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,

19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),

21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,

22. frizerski in kozmetični saloni,

23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,

24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.

 

V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.

 

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si)«.

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

 

Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen šestnajste, dvaindvajsete in štiriindvajsete točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020.

 

Uradni list RS 53/20

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na podlagi 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so  VSI delodajalci  v  zasebnem sektorju, katerih zaposleni delajo, oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020 (15,5 % in 8,85 %).  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

 

 

Pri tem opozarjam, da zakon NE DOLOČA NOBENEGA POGOJA glede zmanjšanega obsega dejavnosti ali plačila davkov, DOVOLJ je to, da ZAPOSLENI V TEM ČASU DELAJO.

 

Kdo  pa ni upravičen do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo?

Neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, niso upravičeni do ukrepov.

To pomeni, da država krije prispevke za pokojninsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020 (15,5 % in 8,85 %) ZA VSE DELAVCE, ki delajo v zasebnem sektorju.

 

 

Ta ukrep mora koristiti VSAK delodajalec.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se nanaša na izplačila delavcem za obdobje od razglasitve epidemije, to je od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delojemalca in delodajalca) so oproščeni plačila in jih delodajalec samo obračuna, ostale prispevke pa je treba plačati v celoti.

Oprostitev plačila prispevkov za PIZ (tako prispevek zavarovanca kot prispevek delodajalca) velja za tiste delavce, ki v času uporabe interventnih ukrepov po ZIUZEOP niso na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela iz razloga višje sile po tem zakonu.

Oprostitev plačila prispevkov za PIZ se prizna tudi npr. za čas, ko so zaposleni na dopustu ali na bolniški ter prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim in tretjim odstavkom 137. člena ZDR-1 ter vsa druga nadomestila za plačo, ki se izplačujejo na podlagi ZDR-1, razen za nadomestila, za katera že ta zakon določa oprostitev vseh prispevkov, ter za bonitete in  drugi dohodki iz dela, ki niso del plače.

 

Kako lahko delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalec mora ob izplačilu plače predložiti REK-1 obrazec. Upravičeni delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002. Za oprostitev plačila prispevkov PIZ ni treba oddati nobene vloge.

 

Opozorilo:

Zaradi potrebne prilagoditve nekaterih REK obrazcev na podlagi interventne zakonodaje je onemogočena oddaja REK obrazca prek sistema eDavki, in sicer predvidoma do 23. 4. 2020.

Upravičeni delodajalci, ki v tem času izplačajo plačo, lahko kljub neoddaji REK-1 obrazca pri plačilu prispevkov upoštevajo oprostitev.

Ko bo oddaja REK obrazcev prek eDavkov ponovno omogočena, pa bo delodajalec oddal pravilen REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002 – Plača za delo v času epidemije, na katerem bo prispevke PIZ samo obračunal.

 

Kako delodajalec poroča?

Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, predloži ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (ostale prispevke ter akontacijo dohodnine obračuna in plača).

Če je hkrati z izplačilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, mora delodajalec od slednjih izplačil prispevke plačati, na obračunu jih poroča v stolpcu »Za plačilo«. Šifre dohodka. REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije PniPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka (Vir: FURS).

 

Kaj pa če delodajalec pri marčevski plači ni upošteval oprostitve plačila PIZ?

Delodajalec lahko oprostitve PIZ, ki jih ni upošteval pri marčevski plači, uveljavlja naknadno tako, da predloži popravek z zmanjšanjem predloženega REK-1 obrazca (vrsta dohodka 1001) in hkrati predloži REK-1 obrazec za vrsto dohodka 1004. Na REK-1 obrazcih se ločeno poroča za tisti del obdobja, ko do oprostitev ni bil upravičen in  ločeno za tisti del obdobja, ko je bil upravičen do oprostitve plačila prispevkov! V poljih M se v obeh primerih vpiše obdobje celotnega meseca. REK 1 za marec – Delodajalec davčnemu organu poroča ločeno za del plače, od katere uveljavlja oprostitev plačila PIZ.

Primer: Za delavca, ki je delal cel mesec se ločeno poroča o plači za obdobje od 1. 3. do 12. 3. 2020, in sicer z navedbo vrste dohodka 1001 ter ločeno za obdobje od 13. 3. do 31. 3. 2020, in sicer z navedbo vrste dohodka 1002.  V poljih M se v obeh primerih poroča obdobje 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

 

Izplačilo kriznega dodatka

Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki dela plačati krizni dodatek  za delo v obdobju od 13. 3. – 31. 5. 2020, v višini 200 eur za vsak mesec dela.

Ta dodatek je oproščen plačila davkov in prispevkov ter se ne všteva v letno odmero dohodnine, če delavčeva zadnja plača ni presegla 3x minimalne plače (2.821,74 EUR bruto).   Izplača mu ga ob izplačilu plače.

Če delavec dela s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času, razen v primeru, ko delavci delajo s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov (67. člen ZDR-1).

Znesek se upošteva sorazmerno obdobju, v katerem je delavec delal v času epidemije (tudi za marec). To je uradno stališče FURS.

Po mnenju svetovalnega centra OZS se upoštevajo le efektivno oddelane ure (ne letni dopust in praznik).

Primer: V marcu 22 delovnih dni, delavec dela 8 ur/dan –

od 13. 3. – 31. 3.  je 13 delovnih dni = 200/22 x 13 =118,18 EUR

 

Kako delodajalec poroča?

Ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, brez vpisa oznake dohodka.

16.4.2020

 

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil (šole vožnje, pooblaščene organizacije, izvajalci zdravstvene dejavnosti,…). Prepoved opravljanja dejavnosti velja do 17. maja 2020.

Z odlokom se podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, in sicer se veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 20020, podaljša do 17. junija 2020, veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, pa se podaljša do 17. junija 2020.

Podaljšanje ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se s tem odlokom ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v Večstranskem sporazumu M324, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojni organ za ADR v Republiki Sloveniji podpisalo 20. marca 2020.

Odlok prične veljati 16. aprila 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Uradni list RS 52/20, z dne 15.4.2020