Novice

Datum: 17. maja 2018 s pričetkom ob 17.uri

Kraj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, na Šaranovičevi 21c v Domžalah

Opis dogodka: Na delavnici se boste potencialni podjetniki naučili, kako razviti svoj prvi produkt po metodi, ki jo uporablja Google

Predavatelj: Matija Goljar iz Ustvarjalnika

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Vse potencialne podjetnike vabimo, da se prijavijo preko elektronske pošte info@startupdomzale.si

Dodatne informacije: na info@startupdomzale.si

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Datum: 10. maja 2018 s pričetkom ob 17.uri

Kraj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, na Šaranovičevi 21c v Domžalah

Opis dogodka: Na delavnici se boste potencialni podjetniki naučili, kako priti do dobre ideje, oz. kako obstoječo idejo preoblikovati v ponudbo, za katero bo kupec namenil svoj denar.

Predavatelj: Matija Goljar iz Ustvarjalnika

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Vse potencialne podjetnike vabimo, da se prijavijo preko elektronske pošte info@startupdomzale.si

Dodatne informacije: na info@startupdomzale.si

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ljubljana, 13. aprila 2018 – Na uradni obisk v Slovenijo prihaja predsednik Slovaške republike Nj. Eksc. Andrej Kiska, ki ga bo spremljala delegacija slovaških podjetij. Ob tej priložnosti SPIRIT Slovenija, ABC Pospeševalnik, Slovaška agencija za investicije in razvoj trgovine (SARIO), Veleposlaništvo Slovaške republike in Urad predsednika RS organizirajo slovensko-slovaško poslovno konferenco, ki bo potekala v ponedeljek, 23. aprila 2018, med 10.30 in 15.15 v ABC HUB, BTC City Ljubljana (spodnja etaža dvorane Emporium).

V času poslovne konference bodo organizirana tudi individualna B2B srečanja med slovenskimi in slovaškimi podjetji. Zainteresirana slovenska podjetja lahko svojo udeležbo potrdijo z izpolnjeno e-prijavnico (v angleškem jeziku), najkasneje do 20. aprila 2018, do 10. ure.

Organizatorji vabijo predvsem podjetja z naslednjih področij: IKT (IT aplikacije, programi, upravljanje s podatki, pametna mesta in podjetja, …), inovativne/ smart tehnologije in programi, start-up sistemi & inovacije, energetika & energetske rešitve (med drugim javna razsvetljava), okoljevarstvene tehnologije (ravnanje z vodami in odpadki, recikliranje, …), gradbeništvo in lesno predelovalna industrija, živilsko predelovalna industrija in zdrava prehrana in podobno.. Podjetja si lahko iz seznama sodelujočih slovaških podjetij z opisi dejavnosti izberejo podjetja, s katerimi bi želela imeti individualne pogovore in si termine B2B sestankov izberejo in rezervirajo v spletni aplikaciji.

Namen poslovne konference je predstavitev poslovnih okolij obeh držav, start-up ekosistemov, izmenjava poslovnih priložnosti ter poslovna srečanja med slovenskimi in slovaškimi podjetji.

Kotizacije za udeležbo na dogodku ni!

Okvirni program konference:
10.30 – 11.00 Registracija udeležencev
11.00 – 11.45 Plenarni del:
Uvodni nagovori
Predstavitev slovenskega poslovnega okolja, SPIRIT Slovenija, javna agencija
Podporne storitve za slovenska startup podjetja, ABC pospeševalnik
Predstavitev slovaškega poslovnega okolja, SARIO
Predstavitev slovaškega start up podjetja, 0100 Campus
11.45 – 13.45 B2B sestanki med slovenskimi in slovaškimi podjetji
13.45 – 14.40 Odmor za kosilo in mreženje med podjetji
14.45 – 15.15 Prihod predsednikov Republike Slovenije in Slovaške republike in zaključek konference:
Ogled primerov dobrih praks slovenskih startup projektov

Jeziki poslovne konference: plenarni del in predstavitve v dopoldanskem delu ter B2B sestanki angleško (brez prevajanja), nagovori predsednikov slovensko in slovaško (prevajanje).

Dodatne informacije: mag. Mojca Bec Inkret, T: (01) 53 09 811, e-naslov: mojca.becinkret@spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975

SJ_SPIRIT Slovenija vabi na slovensko-slovaško poslovno konferenco in B2B srečanja s slovaškimi podjetji_13. 4. 2018fin

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Ljubljana, 16. aprila 2018 – Javna agencija SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si objavila javni natečaj za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

K sodelovanju so vabljene nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva kot tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja. Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerih namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

 

Poleg velike nagrade komisije za izbor je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij, in sicer:

 

  • spodbujanje podjetniškega duha, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah;
  • naložbe v podjetniška znanja, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških, vodstvenih in upravljavskih znanj;
  • izboljšanje poslovnega okolja, ki priznava inovativne politike na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast ter poenostavlja zakonske ter upravne postopke za podjetja,
  • spodbujanje internacionalizacije poslovanja, ki priznava pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije,
  • podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopanju do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri, in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter z ustreznimi finančnimi spodbudami.
  • odgovorno in odprto podjetništvo, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni pri promociji in spodbujanju korporativne družbene odgovornosti med malimi in srednje velikimi podjetji in spodbujanju prikrajšanih skupin, kot so brezposelne osebe, legalni migranti, invalidi in etnične manjšine.

 

Velika nagrada komisije za izbor se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

 

Izbiranje bo potekalo v dveh fazah – šele po zaključku začetne izbire na nacionalni ravni, ki se bo zaključila 8. junija 2018, ko bo strokovna komisija izbrala dva slovenska projekta oziroma primera dobre prakse, ki bosta zastopala Slovenijo, se udeleženci lahko vključijo v tekmovanje za evropske nagrade. Ugledna komisija za izbor, ki jo imenuje Evropska komisija, bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi novembra 2018.

 

Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

 

Več informacij je na voljo na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si ter pri nacionalni koordinatorki mag. Mojci Skalar Komljanc, E: mojca.skalar@spiritslovenia.si, T: 0590 89 528. Informacije o nagradah so na voljo na spletni strani Evropske komisije https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

 

*****

 

Natečaj Evropske komisije je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. Evropska komisija jo je letos razpisala že dvanajsto leto zapored, v vsem tem času pa se je prijavilo že več kot 2800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

 

SPIRIT Slovenija je lani kot nacionalni koordinator za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2017 Evropski komisiji predlagal 2 slovenska projekta: Občino Ajdovščina s projektom »Enterprising for future« v kategoriji Izboljšanje poslovnega okolja in podjetje Replika d. o. o. s projektom »SKIS – Smart Key Information Support« v kategoriji Spodbujanje internacionalizacije poslovanja.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Podjetja, ki ste locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imate letos prvič možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje.

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je poleg mikrokreditov za problemska območja, danes dodatno v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavil še razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. 

  

Tovrstni mikrokrediti so namenjeni najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ v Republiki Sloveniji, z ukrepom pa namerava spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posameznih obmejnih problemskih regij. 

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA: 

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

RAZPIS P7OR ›
Podjetja iz obmejnih območij imajo na ta način možnost najeti mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. 
Postopek pridobitve mikrokredita je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN, ugodnosti so še posebej izrazite v:
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

  •  ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
  •  ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
  •  ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:

  •  20.04.2018, 20.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018, 20.09.2018 in 20.10.2018. 

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.03.2018 do 01.03.2019.

Skupno razpisanih 6,25 mio EUR sredstev zadostuje za podporo okoli 250 mikro, malih in srednje velikih podjetij na obmejnih problemskih območjih, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed obmejnih problemskih območij.
Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz obmejnih problemskih območij, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v obmejnih problemskih območjih.
Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7OR 2018, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=69 in v Ur. l. RS št. 23/2018.Slovenski podjetniški sklad 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vabljeni na brezplačen dogodek za slovenska podjetja, ki jih zanima vstop na globalen trg in raziskovanje priložnosti ter brezplačnih programov pomoči, ki jo lahko prejmejo pri Britanski zbornici v Sloveniji.

The UK Government is doing more than ever to attract innovative businesses and growing companies that want to go global. Please join us at our Tea with Reason event, where you will hear about how we can help Slovenian companies set up in the UK, and get first hand advice from companies that already run their business there successfully.
The event will take place on Tuesday, 24 April 2018, at 8.30am
at InterContintental Hotel Ljubljana, Ekorna hall 19th floor.
Program 8.30-9.00  Registration and networking
9.00-9.05  Welcome speeches – Paul Jancar, Deputy Head of Mission at the British Embassy in Ljubljana and Barbara Uranjek, CEO of the British-Slovenian Chamber of Commerce
9.05-9.10 Welcome speech – Krisztina Gorog, Department for international trade, Central Europe Network, Director for Foreign Direct Investment
9.10-9.25 Keynote speech: “Going Global through the UK” Nigel Jones, Department for International Trade, Sector Specialist
9.25-10.00 Round table “Experience from the ground
Participants:
– Miha Žerko, SRC, President of the Management Board
– Tim Potočnik, Eurosender, Managing Director
– Luka Topolovec, Equaleyes, CEOModerated by: Jurij GiacomelliParticipation is free of charge, however registration is obligatory.
The language of the event is English.
 

 

Tea with Reason is an event organised by the British-Slovenian Chamber of Commerce. The format of the event is business breakfast served with tea. Each Tea with Reason highlights one of the trending topics in the business environment in Slovenia or the UK.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je pred kratkim objavila poziv za slovenska podjetja, ki jih zanima vstop v nabavno verigo Robert Bosch GmbH. Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo do vključno 24. aprila 2018.

V skladu s svojo nabavno politiko koncern BOSCH išče predvsem potencialne slovenske dobavitelje, ki lahko ponudijo kakovostne in/ali inovativne izdelke, storitve in rešitve iz področja avtomobilske industrije (dobavitelji ravni Tier 2 do Tier 4)  in področja IT aplikacij in programov, namenjenih področju Industrija 4.0 in Big Data.

SPIRIT Slovenija vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja iz navedenih področij, naj do 24. aprila 2018 potrdijo svoj interes z e-prijavnico in priložen vprašalnik  ter si s tem zagotovijo možnost srečanja s predstavniki Bosch in predstavitve svojega podjetja in izdelkov. Na podlagi prejetih vprašalnikov in predstavitev slovenskih podjetij bo Bosch interno preveril in izbral potencialna slovenska podjetja, ki imajo možnost sodelovanja oz. vstopa v njihovo nabavno verigo. Izbrana podjetja bodo informacijo o načinu in terminu predstavitve izvedela naknadno.

Po vrsti uspešno izvedenih predstavitev slovenske avtomobilske in živilsko predelovalne industrije SPIRIT Slovenija tudi v letošnjem letu nadaljuje s predstavitvami različnih sektorjev v okviru tako imenovanih Dnevov dobaviteljev oziroma sektorskih predstavitev in B2B dogodkov. Namen teh predstavitev je poleg večje gospodarske prepoznavnosti Slovenije pomagati pri povečanju prepoznavnosti slovenskih podjetij in njihovih izdelkov ter jim s tem olajšati vstop na tuje trge.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Na delavnici bo obravnavano izpolnjevanje finančnih tabel in opredelili kazalnike uspešnosti. Poleg tega se nam je preko videokonference pridružila tudi predstavnica agencije EASME, ki je odgovorna za izvajanje programa LIFE. Gre za 3. delavnico za pripravo prijav z program LIFE, ki bo na voljo v dveh terminih. Prvi termin bo v torek, 10. aprila 2018, ob 8:30 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Ponovitev delavnice bo 12. aprila 2018 (na isti lokaciji in z enakim časovnim potekom).
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava na dogodek pa obvezna preko prijavnega obrazca.
Prijave so možne do 3. aprila, oziroma do zapolnitve mest (40 na termin). Brez prijave na dogodek udeležba ne bo možna.

Več informacij je na voljo na spletni strani https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija