Novice

Kaj je Start up Accelerator? Climate-KIC Accelerator je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za start-up podjetja na začetku njihove poslovne poti. Njegov namen je pripraviti start-upe na njihove prve investitorje in odjemalce ter jim pomagati pri razvoju njihovega podjetja. Nudi brezplačen paket storitev in finančne vzpodbude za izbrane udeležence.

Komu je namenjen? Razpis je namenjen razvoju mladih start-upov (do treh let), ki imajo prodorne ideje s tržnim potencialom in hkrati potencialom za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Podpora in vključene storitve:

– navzočnost trenerja in mentorstvo, namenjeno razvoju projekta
– poslovni treningi in delavnice z namenom podpore nadaljnjemu razvoju poslovanja
– finančna podpora
Prijave so možne do 3. aprila do 17. ure na https://www.climate-kic.org/ris/accelerator.
Več informacij je na voljo v priponki, preko elektronske pošte maja.pivko@ki-si ali jerneja.pirnat@ki.si ter na telefonski številki 01 4760 513.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Podjetnikom, ki bi želeli zaposlovati, se zlasti v vzhodnem delu osrednjeslovenske regije lahko primeri, da bodo pri tem naleteli na težave. Kot smo izvedeli neuradno na tukajšnjem Uradu za delo, je zlasti domžalska občina že na ravni naravne brezposelnosti. To pomeni, da dobi delo tako rekoč vsak, ki je le voljan poprijeti za delo.

Obenem se še poglablja vrzel strukturne brezposelnosti; v največjem krču so prevozniki in gostinci, ker kadra na trgu ni. Prav tako imajo težave z delovno silo v večjih sistemih, kot je denimo podjetje Tosama, saj se upokojuje velik del zlasti ženske delovne sile, mladih, ki bi bili pripravljeni na izmensko delo, pa je na trgu premalo.

Lokalni obrtniki in podjetniki prav tako navajajo, da imajo kljub plačam, ki so vsaj za 20 % višje od izhodiščnih, težave s kadri. V živilski dejavnosti je prisotna delovna nedisciplina in velika fluktuacija kadrov, zaradi česar so si živilci – podobno kot avtoprevozniki – primorani pomagati z uvozom delovne sile.

Naraščajoči trend uvoza delavcev je opazen tudi na tukajšnji VEM točki OOZ Domžale, kjer narašča število malih podjetnikov, ki urejajo delovna dovoljenja za tuje državljane. Večja skupina podjetnikov, ki si pomagajo z uvozom rok, so tudi gradbeniki, kjer se zaradi slabega vremena v marcu sezona začenja sicer nekoliko z zamikom, a je kljub temu že opazen trend iskanja zidarjev in drugih gradbenih delavcev.

Slednje je težko najti tudi zaradi regulacije dejavnosti, ki zahteva oziroma predpisuje ustrezno izobrazbo, kadar gre za dejavnosti, ki bi lahko ogrožale ali vplivale na zdravje in življenje ljudi.

Mellanie Grudniik

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

V 3. četrtletju 2017 je iskalo novo delovno silo 20,7 % delodajalcev (vir: SURS)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Kako komunicirati, ko podjetje oziroma podjetnik zaide v težave, je eno najzahtevnejših področij stikov z javnostmi. Večina podjetnikov zagreši klasično napako in nima kriznega scenarija, misleč, da se njim neljubi dogodek ne more primeriti oziroma so prepričani, da bodo situaciji kos, ko se primeri.

A izkušnje kažejo, da je mnogo vodilnih odneslo ravno dejstvo, da niso bili sposobni pravilno odreagirati na neljubi dogodek.

Kriza postane kriza šele takrat, ko jo vlada, mediji ali druge vplivne skupine opredelijo kot takšno. Lahko povzroči veliko kratkoročno in dolgoročno škodo – tudi nepopravljivo. V tem dogajanju so izjemno pomembna ciljna skupina mediji, ki so najpomembnejši dejavniki kriznega okolja organizacije. Poročanje medijev je lahko bolj škodljivo kot vsebina krize sama po sebi. V krizi so najbolj usodne reakcije potrošnikov in mnenjskih voditeljev, bolj kot vsebina krize sama. Ob nastopu krize sta vselej problem tudi nenadnost in časovni pritisk.

Če se organizacija še tako trudi, slej ko prej pride do krize. V času množičnih komunikacij, ko mediji nekritično iščejo vedno nove senzacije, je že najmanjše odstopanje lahko povod za veliko medijsko afero.

Zato je za vsako organizacijo nujno preprečevanje nastanka krize oziroma preprečevanje in omilitev njenih posledic.

Priprava na krizo

Najboljši način upravljanje krize je, da preprečimo njen nastanek, zato je predhodno krizno načrtovanje izrednega pomena. Naučiti se moramo, kako se ji izogniti, pa tudi, kako ravnati, če do nje pride, da ublažimo posledice.

Najlaže se ji izognemo tako, da odkrivamo in predvidevamo vse krizne kanale in da ne zanemarimo opozorilnih znakov, do katerih nas privedejo notranji in zunanji vir informacij.

V nepričakovanih stresnih situacijah zelo verjetno pride do neželenih napak, zlasti ko gre za krizno komuniciranje. Zato je nujno imeti vnaprej pripravljen krizni načrt, ki pa mora biti prožen in prilagodljiv.

7. nujnih korakov, ko zaslutimo možnost krize:

1. Vzpostaviti in negovati stike s ključnimi akterji v panogi oziroma z mnenjskimi voditelji, ki pokrivajo naše področje delovanja

 

 2. Spisati načrt za krizno komuniciranje v primeru izbruha krize in narediti simulacije dogajanja

 

 3. Izvesti delavnico za zaposlene, da dobijo jasna navodila, kako ravnati in česa ne smejo storiti

 

 4. Določiti enega ali največ dva človeka v podjetju, ki bosta komunicirala s katero koli javnostjo

 

 5. Komunicirati jasno in resnicoljubno, ko do neljubega dogodka pride

 

 6. Najti načine, da so posledice »afere« kar najmanj usodne za naše poslovne partnerje (potrošnike) in s tem posledično tudi za nas same

 

 7. Pravočasno najeti strokovno usposobljenega svetovalca, ki bo skupaj z nami spisal krizni načrt in preigral verjetne scenarije

Karolina Vrtačnik

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPOT oziroma slovenska poslovna točka je nadgradnja dosedanjih oziroma nekdanjih točk VEM. Agencija Spirit želi z njimi omogočiti potencialnim in obstoječim malim in srednje velikim podjetnikom, da bodo na enem mestu dobili najboljše podjetniške nasvete in storitve s ključnih področij.

To pomeni, da lahko potencialni in obstoječi podjetniki iz 27 občin osrednje Slovenije pričakujejo še več brezplačnih oziroma 100 % sofinanciranih svetovanj in drugih dogodkov. Deseterica visoko usposobljenih svetovalcev bo namreč kar pet let skupaj z zunanjimi partnerji izvajala brezplačne delavnice in daljša usposabljanja, osnovno- in srednješolce uvajala v podjetništvo, svetovala pri ustanavljanju ali prestrukturiranju malih in srednjih podjetij, povezovala lokalno okolje, organizirala mednarodne in lokalne poslovne dogodke …

Sedež SPOT Osrednjeslovenska regija je na GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani, vendar bodo svetovalci kar največ časa preživeli na terenu oziroma izvajali mobilne storitve, da jih bodo še bolj približali končnim uporabnikom.

O konkretnih dogodkih se lahko seznanite tudi preko vsakotedenskih novic, imenovanih Moj spletni priročnik, na katere se lahko naročite na spletni strani https://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/prijava-na-e-publikacije in si zagotovite pravočasne informacije o vseh poslovnih dogodkih v regiji.

Več informacij o SPOT Osrednje Slovenije lahko najdete na spletni strani https://www.domzale-ooz.si/spot-osrednja-slovenija/

Karolina Vrtačnik,

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Spoštovani člani Obrtne zbornice Domžale!
Pretreseni vam sporočamo, da je umrl naš podpredsednik, gospod Stane Kovač – Kebrov Stane. Vabljeni na žalno sejo, ki bo na zbornici v četrtek, 8. marca, ob 18. uri, od takrat bo odprta tudi žalna knjiga.
Poslednje slovo bo potekalo v soboto, 10. marca, ob 15. uri na pokopališču v Domžalah.
vodstvo Obrtne zbornice Domžale

 

 

Datum: 14.marec 2018 s pričetkom ob 10.uri

Kraj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, na Šaranovičevi 21c v Domžalah

Opis dogodka: SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organizira brezplačno delavnico z naslovom ” Davčni seminar na Obrtni zbornici Domžale”

Na delavnici boste izvedeli, kaj morate vedeti o davčnem obračunu: davčni obrazec, izračun davka ter roki za oddajo in plačilo davka, davčna osnova in posebnosti pri obravnavi nekaterih računovodskih kategorij, nepriznani in delno priznani odhodki in prihodki ter davčne novosti, ki so začele veljati s 1.1.2018.  Seznanili se boste s postopkom pridobitve kredita pri banki in dokumentacijo, ki se zahteva za podjetja in samostojne podjetnike (kaj potrebuje podjetje, ko zaprosi za kredit pri banki, kaj banka preverja ob odobravanju kreditov podjetnikom ter kakšno zavarovanje za kredit zahteva banka).

Predavateljica bo svetovalka SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije  gospa Karolina Vrtačnik z gosti, gospo Boženo Macarol, davčno svetovalko ter gospodom Miroslavom Vidakovičem, predstavnikom SKB banke.

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Vsa podjetja vabimo, da se prijavijo preko elektronske pošte na info@domzale-ooz.si ali preko telefona na 070 394 100 oziroma 01/721 93 70.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

 

Datum: 12.marec 2018 s pričetkom ob 9.uri

Kraj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, na Šaranovičevi 21c v Domžalah

Opis dogodka: Na delavnici boste potencialni podjetniki izvedeli kakšen je postopek ustanovitve podjetja oz. registracije samostojne dejavnosti. Izvedeli boste, katera so tista vprašanja, ki jih morate zastaviti in nanje boste prejeli odgovore. Izvedeli boste tudi kateri so tisti postopki, ki sledijo ustanovitvi podjetja.

Predavateljica bo svetovalka SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije gospa Mellanie Grudniik.

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Vse potencialne podjetnike vabimo, da se prijavijo najkasneje do 08.03.2018 preko elektronske pošte info@domzale-ooz.si , oziroma preko telefona na 070 394 100 ali na 01/721 93 70.

Dodatne informacije: na info@domzale-ooz.si ali preko telefona 070 394 100 oziroma 01/723 93 70.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

v soboto, 3. marca bo od 16. ure dalje na Obrtni zbornici Domžale na Viru potekal Look & learn interaktivni seminar s predstavitvijo različnih tehnik striženja, barvanja in oblikovanja pričesk popolnih linij, širokega spektra simetričnih in asimetričnih oblik, različnih tekstur ter razvrščanja plasti pod taktirko priznane strokovnjakinje Ivane Bajsič.

“Look & Learn” interaktivni seminarji so  prilagojeni potrebam in zahtevam udeležencev, ki želijo svoje znanje nadgraditi. Preko natančne demonstracije na modelih vam prikažemo različne tehnike striženja, barvanja in oblikovanja pričeske korak po korak.
Spoznajte svet idealnih linij, širokega spektra simetričnih in asimetričnih oblik, raznovrstnih tekstur, razvrščanj plasti, različne tehnike gradacije, plastenja ter njihovih kombinacij.

Navdih za številne oblike in različne forme pričesk nove kolekcije “Extreme” smo črpali iz arhitekturnih umetniških del dekonstruktivizma, Cooper Uniona ali enostavno skozi impresije Gaudijeve hiše, ki je sestavni del našega modnega izražanja.

V iskanju barvnih posebnosti in harmoniji smo našli navdih v Ametistu, kristalu tisočerih skrajnih geometrijskih oblik, ki oblikujejo edinstveno linijo. Ustvari se kombinacija intenzivnih pastelnih barv in izraženih silhuet, ki poudarjajo želene podrobnosti.
Izvedba programa vključuje:
– lahko razumljiva predavanja
– demonstracije med predavanji in slide show kolekcij IDEA academy ter zgodovino mode
– praktična striženja na živih modelih
– izdelava geometrijskih oblik
– linije, stopnje prenosa in slojevitost
Cena seminarja je za člane naše zbornice s poravnano članarino 29 €, za njihove zaposlene 35 €, za ostale 59 €.
Več informacij o seminarju dobite, če pokličete na 041 499 799.
Prijave smo podaljšali  do petka, 23.2. na info@domzale-ooz.si ali preko SMS sporočila na 070 394 100. S prijavo na seminar potrjujete svojo udeležbo in plačilo. V primeru odpovedi potrjene rezervacije tri ali manj delovnih dni pred dogodkom, je naročnik dolžan plačati 100% cene izobraževanja.
V kolikor se želite včlaniti v OOZ Domžale in OZS lahko to storite tu kjer lahko preberete tudi druge ugodnosti, ki jih nudimo članom.

 

 

Datum: 5.marec 2018 s pričetkom ob 9.uri

Kraj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, na Šaranovičevi 21c v Domžalah

Opis dogodka: Na delavnici boste izvedeli kaj je GDPR.  Kaj so osebni podatki in zakaj jih varujemo. Kako se spreminja definicija osebnih podatkov. Kako po novem do veljavnega soglasja za obdelavo osebnih podatkov. Izvedeli boste za kakšne namene lahko zbiramo podatke. Izvedeli boste, katere ukrepe morate sprejeti za zavarovanje podatkov in jih zagotavljati. Izvedeli boste kaj pomeni ocena učinka in kdaj jo je potrebno izvesti. Izvedeli boste kaj pomeni data protection officer in kakšne so njegove naloge. Izvedeli boste kako je s pogodbeno obdelavo osebnih podatkov in še mnogo več.

Predavateljica bo svetovalka SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije gospa Mellanie Grudniik.

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Vse podjetnike vabimo, da se prijavijo preko elektronske pošte info@domzale-ooz.si , oziroma preko telefona na 070 394 100 ali na 01/721 93 70.

Dodatne informacije: na info@domzale-ooz.si ali preko telefona 070 394 100 oziroma 01/723 93 70.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija