Novice

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Domžale (OOZ Domžale) je v četrtek, 7. decembra, potekalo 1. novoletno srečanje članov podjetnikov, ki prihajajo iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

Družabni dogodek, ki se ga je udeležilo blizu 70 podjetnikov, je bil odlična priložnost za neformalno medsebojno povezovanje in izmenjavo izkušenj. Zbrani podjetniki so bili z dogodkom zelo zadovoljni in so obenem izrazili želijo, da postanejo tovrstna druženja tradicionalna. Članom je bil ob tej priložnosti predstavljen tudi celovit pregled dogodkov, ki so se zvrstili na zbornici v letošnjem letu.

 

 

Dragi člani,
v januarju pričenjamo z ZAČETNO – OSVEŽITVENIM TEČAJEM RUŠČINE (A1) na naši zbornici. Tečaj bo potekal ob sredah med 18.30 in 20.00 (2 šolski uri), skupno bomo izvedli 40 šolskih ur. V skupini bo med 5 in 8 tečajnikov.

Cena tečaja, ki vključuje tudi gradivo, je za člane naše zbornice zelo ugodna, in sicer 249 €, za nečlane zbornice pa 298 €. Možnost je plačilo na 2 obroka. Vsebino bomo prilagajali željam tečajnikov.

Dodatne informacije vam nudimo preko telefona 01 721 93 75 in 040 45 98 45 ali preko e-maila: info@domzale-ooz.si ali info@sama-navitas.si.

Želite postati mojster na svojem področju?

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razpisuje 20. razpis za opravljanje mojstrskega izpita za različne nazive. Razpisni rok začne teči 8. januarja 2018 in traja do 31. decembra 2018.

Mojstrski izpit lahko opravlja, kdor je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit, je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit ali ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Več informacij

Vabljeni na brezplačen seminar “Sklepanje in odpoved delovnega razmerja” v četrtek, 9. novembra ob 9. uri na OOZ Radovljica, Gorenjska cesta 20, Radovljica. Predaval bo univ.dipl. pravnik in dolgoletni izkušeni svetovalec s področja Zakona o delovnih razmerij, gospod Tomaž Bernik z ZDOPS-a.

 

Seminar je za člane s poravnano članarino OOZ Gorenjske (kamor spadate tudi člani OOZ Domžale) brezplačen. Za ostale je kotizacija 50 €.

 

Prijave zbirajo do 06.11.2017 oziroma do zasedbe mest preko telefona 04 53 20 282 ali 051 421 577 oziroma na elektronski naslov vesna.odar@ozs.si.

 

Postopek iskanja ustreznega delavca in sklenitev ustrezne pogodbo o zaposlitvi lahko prepreči marsikateri konflikt, ki lahko nastane tekom  delovnega razmerja ali pa ob njegovem prenehanju. Pri vseh teh postopkih je potrebno poznavanje zakonodajne ureditve in postopkov.  Na delavnici bomo šli “skozi” postopke, ki jih mora poznati delodajalec, vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi s poudarkom na vrstah odpovedi pogodb o zaposlitvi, tako redni in izredni ter postopkih ter dejanjih, ki jih mora opraviti delodajalec, da bo odpoved zakonita.

Vsebina delavnice:

 • Značilnosti delovnega razmerja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank
 • Vrste pogodb o zaposlitvi (za nedoločen čas, za določen čas, s krajšim delovnim časom, za opravljanje dela na domu, s poslovodnimi osebami ali prokuristi)
 • Razporeditev delovnega  časa
 • Nadurno delo
 • Disciplinska odgovornost
 • Vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi
 • Vrste odpovedi pogodb o zaposlitvi (redna, izredna)
 • Odpovedni razlogi
 • Odpovedni roki (zakonski, pogodbeni)
 • Pravice in obveznosti v odpovednem roku
 • Odpravnine
 • Izredna odpoved
 • Kategorije varovanih delavcev
 • Vročanje