Novice

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo zadovoljni z ukrepi za pomoč malemu gospodarstvu, ki jih je danes predstavila vlada. Veseli nas, da so vendarle upoštevali tudi naše predloge za samostojne podjetnike in samozaposlene. 

 

”Od kondicije gospodarstva je odvisno, kako hitro si bomo opomogli po koncu epidemije. Tudi vlada je s predstavljenimi ukrepi danes pokazala, da se zaveda tega dejstva in v ukrepih upoštevala tudi predloge naše zbornice,” je ukrepe vlade komentiral predsednik OZS Branko Meh.

 

Poskrbeli bodo tudi za samozaposlene

Vlada je v t.i. mega paketu upoštevala naš predlog, da se v celoti odpišejo prispevki samozaposlenim. V minulih tednih smo namreč večkrat opozorili, da zgolj odlog prispevkov ni ustrezna rešitev. Prav tako smo na vlado apelirali, da se omogoči nadomestilo za tiste samozaposlene, ki so v času epidemije prizadeti. Samozaposleni bodo zdaj upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. Tudi postopki za samozaposlene, ki bodo morali podati elektronsko izjavo, da so prizadeti zaradi epidemije, se nam zdijo ustrezni, saj ni zapletenih birokratskih postopkov.

 

Breme plač za delavce na čakanju naj v celoti prevzame država 

Zadovoljni smo tudi z ukrepom, da država v celoti nosi prispevke in stroške nadomestil plače delavcev na čakanju, v kolikor ima podjetje več kot 30 odstotkov delavcev na čakanju na delo. Če ima podjetje manj kot 30 odstotkov delavcev na čakanju, pa država nosi prispevke in 20 odstokov nadomestila plače delavcev na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, bo torej prevzela država, ostale bodo vse pravice zavarovancev. Pozdravljamo tudi ukrep, da bo za delavce, ki delajo v tem obdobju, država krila prispevke za pokojninsko zavarovanje. Upoštevali pa so tudi naš predlog, da celotno nadomestilo za delavce v času bolniške odsotnosti nase prevzame ZZZS in ne delodajalec. Naš predlog je, da breme plač za vse delavce na čakanju nosi država.

 

Zadovoljni smo tudi z ukrepi za ohranjanje likvidnosti – vzpostavila se bo garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij. Zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem pa se skrajšajo na osem dni.

 

”Če nič ne ustvariš, ne moreš ničesar dati.Stroški podjetja, tudi če je to zaprto, niso le plače zaposlenih in krediti, ampak so tu še drugi stroški, ki jih podjetje mora plačevati. Tu so še najemnine, komunalni prispevki, voda, elektrika, NUSZ itd.,” ponovno opozarja Meh.

 

V naslednjem mega paketu pa pričakujemo še konkretnejše ukrepe za ureditev plačilne nediscipline in neposredne finančne spodbudepanogam, ki so v tem obdobju utrpele največ škode.

Vlada je sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije COVID-19 se v odloku ureja določitev začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

V predlogu odloka se predlagata ukrepa na področjih:

 • ugotavljanja začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače – začasno zadržanost od dela, ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače OZZ, ugotavlja izbrani osebni zdravnik (prejšnja ureditev je določala, da po 30. dneh o upravičenosti z dela ugotavlja posebna komisija na ZZZS);
 • podaljšanja zdraviliškega zdravljenja (lahko določi ZZZS ali pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni).

 

Ukrepa bosta zavarovanim osebam olajšala uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcem in službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa delo pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Ukrepa sta začasne narave in bosta veljala zgolj v času epidemije.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

vezano na vrsto vprašanj, ali so lahko prodajalne z živili (pekarne, mesnice ipd.) lahko odprte ob nedeljah je odgovor NE. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte VSE prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte.

 

Obrazložitev splošno:

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS in je pričel veljati 16.3.2020  in nadalje dopolnitve Odloka in sprememba Odloka je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (ne prepoveduje pa ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji)

V skladu z odlokom so le v 2. členu odloka dovoljene navedene izjeme, ki so:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • prodajalne s hrano za živali ter
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja

 

Odpiralni čas:  dopolnjeno in spremenjeno dopolnitve Odloka in sprememba Odloka:

Za prodajalne z živili se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.

Mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo.

Glede na to, da mora »velika trgovina z živili« (za katere je določen obratovalni čas) ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem, nosečnicam) v času od 8.00 do 10.00 ure omogočiti prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni), vas naprošamo, da tudi vi glede na vaš obratovalni čas, ki ga lahko oblikujete v skladu s svojo poslovno odločitvijo, omogočite termin, v katerem se omogoči prednost pri nakupu ranljivih skupin – npr. prvi dve uri obratovanja

Ob nedeljah in dela prostih dnevih pa so zaprte VSE prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte.

 

 

Ključne povezave:

Sproti spremljate spletne strani OZS tukaj kjer sproti objavljamo vse za članstvo pomembne informacije o koronavirusu, ukrepih Vlade RS in druge pomembne informacije.

Vezano na informacije glede delovno pravne zakonodaje, vljudno prosim da si pogledate vprašanja in odgovore na spletne strani OZS tukaj
Ključne informacije glede koronavirus – preprečevanje, navodila za delovne organizacije, navodila za čiščenje prostorov idr. ogledate na spletni strani Inštituta za javno zdravje tukaj.

Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro in bo spodaj navedeno, zaradi izrednih razmer, mogoče že jutri drugačni.

 

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS in je pričel veljati 16.3.2020 je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (ne prepoveduje pa ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji). V skladu z odlokom so le v 2. členu odloka dovoljene navedene izjeme, ki so:

 

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja

 

PROIZVODNJA:

Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem, kar pomeni, da delo v vaših proizvodnjah oz. delavnicah lahko poteka, vendar lepo prosim upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 – obvezno upoštevajte navodila NIJZ  – varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporabljate rokavice, čele imate zaščitne maske, izogibanje se dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…

 

TRGOVINA:

V kolikor imate tudi trgovino ali prodajni salon, se mora zapreti ker ni dovoljena prodaja oziroma ponujanje storitev potrošnikom. Izjema predvideva le prodajalne z živili. Trgovina pa lahko prodaja podjetjem. V praksi si predstavljam, da je dostop do trgovine končnemu potrošniku zaprt (glavni vhod), npr. na dvorišču pa lahko poteka ponujanje in prodaja blaga podjetjem.

 

 

Ponujanja in prodajanja blaga in storitev MED PODJETJI:

Odlok ne prepoveduje ponujanja in prodaje blaga med podjetij. Karkoli potrebujete za delo v proizvodnji (les, iverka, okovje, robni trakovi …), da proizvodnja izdelkov poteka, lahko poslujete z vašimi dobavitelji, seveda ob obveznem upoštevajte navodila NIJZ in se kolikor je le mogoče se izogibati stiku! Prav tako se v primeru izvajanja montaže za podjetja lahko nadaljuje.

 

 

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev NEPOSREDNO POTROŠNIKOM:

Odlok prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen ko gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Prav tako ni dovoljena montaža končnemu potrošniku, razen ko gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Daleč največ vprašanj od vas je prav za ta segment. Enostavno je težko odgovoriti kdaj gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Tu vas prosim, da sami ocenite, skupaj s potrošnikom a je storitev opravičena iz vidika zagotavljanje varnosti in zdravja. Osebno lahko izpostavim, da če nekomu pušča streha, da to je, žal se zelo težko opredelim do drugih, da bi vam znala podati enoznačen odgovor.

 

Vprašanja in odgovore, ki vam bodo v pomoč lahko najdete tudi na spletni strani  MGRT, ki se dnevno (do 16.00 ure) dopolnjuje: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/. Vljudno prosim, da pogledate in morda boste našli odgovor na vaše specifično vprašanje ali vsaj »usmeritev« in vzporednico z vašo dilemo.

 

 

GRADBIŠČA: 

V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje. Vezano na že zgoraj navedeno, v kolikor je poslovanje med podjetji (kjer je investitor podjetje ali upravnik zgradbe, torej po pogodbah za podjetja, ustanove, inštitucije…. Seveda je tukaj osnovno vodilo pripravljenost naročnika/investitorja oz sporazumni dogovor) na že obstoječem gradbišču je delo dovoljeno. Ko smo posredovali vprašanje, če je investitor fizična oseba (lastnik, torej končni potrošnik) ali se lahko nadaljuje z delom na že obstoječem gradbišču, (naročnik v večini ni prisoten, možnosti prenosa okužb je majhna, po moji oceni smiselno ) vendar žal nismo prejeli enoznačnega odgovora. Glede na trenutne obrazložitve pristojnih menim, da se lahko nadaljujejo dela na nedokončani novogradnji  (tudi za fiz. osebe), vendar to velja le za dokončanje že začetih, ne pa za na novo začete.

 

V nadaljevanju izvajam par vprašanj in odgovorov v pomoč (tudi glede vzporednic z vašo dejavnostjo) iz spletni strani  MGRT, ki se dnevno (do 16.00 ure) dopolnjuje: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/:

 

Vprašanje: Montaža stavbnega pohištva na objektu za končnega investitorja. Objekt je novogradnja z več stanovanjskimi enotami.

Odgovor: V zvezi z delom na obstoječem gradbišču, kjer je investitor podjetje pojasnjujemo, da Odlok ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V kolikor je investitor potrošnik, lahko izvajalec na obstoječem gradbišču nadaljuje z dokončanjem del, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci.

 

Vprašanje: Ali Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev velja tudi za tiste storitve, ki jih gradbena podjetja opravljajo za potrošnike tako, da s potrošniki sploh niso v neposrednem stiku. Gre za primere, ko se gradijo novogradnje, popravljajo strehe, izvajajo dela na fasadi in podobo….Vsa takšna dela se tako rekoč v celoti izvajajo na prostem.

Odgovor: V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.

Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 

 

Vprašanje: Fasada na objektu – naročnik je upravnik zgradbe in ne fizične osebe, delavci nimajo nobenega stika s stanovalci.

Odgovor: V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje. Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 

Med vprašanji in odgovori MGRT je naveden tudi  primer »Nadaljevanje začete obnove edine kopalnice/kuhinje/inštalacij v stanovanju.

Odgovor: Odlok med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene – na primer če se je obnova edine kopalnice že začela.«

 

Gradbišča, delavci na gradbiščih

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika). Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.«

 

 

Še dodatni nasvet:

Ker bo očitno potrebno prekiniti izvajanje nekaterih del (pogodb), predvsem s fizičnimi strankami (potrošniki), je pomembno, da to prekinitev obvezno izvedete v pisni obliki. Poleg osnovnih podatkov o objektu in vrsti del navedite, da se dela začasno prekinjajo zaradi epidemije koronavirusa, v skladu z Odlokom RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in uradnimi obrazložitvami tega odloka, zaradi preprečevanja možnosti širjenja okužbe. Obvezno tudi navedite, da boste dela nadaljevali takoj, ko bodo to dopuščale okoliščine, ki so privedle do začasne prekinitve del. Obvezno pisno komunicirajte s pogodbenim predstavnikom, ki je naveden v pogodbi, če ni posebej naveden, je to izključno podpisnik pogodbe.

 

Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro (Italija zapira vso ne nujno proizvodnjo), tudi tole zapisano bo mogoče jutri že drugače. Sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih, ter seveda upoštevajte uradna navodila s strani NIJZ in drugih državnih inštitucij.

 

Na podlagi vprašanj mnogih avtoserviserjev so spodaj povzeta trenutno veljavna pravila, ki temeljijo na navedenem Odloku in na tolmačenjih pristojnega ministrstva za gospodarstvo in se nanašajo na delo v panogi vzdrževanje in popravilo vozil (45.200):

 

 1. Odlok NE DOLOČA razmerij med podjetji – torej je vse storitve popravil in vzdrževanja vozil za podjetja mogoče opravljati! Vendar pazite – treba je zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
 2. Odlok določa prepoved opravljanja storitev potrošnikom, med kar se uvrščajo tudi (skladno s tolmačenjem ministrstva):
 • AVTOKAROSERISTI (avtokleparji, avtoličarji)
 • VULKANIZERJI
 • HITRI SERVIS
 • vse vrste AVTOPRALNIC (tudi samopostrežne).
 1. Odlok pa kot izjemo opredeljuje dejavnosti, ki imajo vpliv na varnost in zdravje (izjema je dopustna, da se osebam omogoči dostop do npr. službe, trgovine, lekarne). Zato so po tolmačenju ministrstva dovoljuje za potrošnike opravljati:
 • storitve AVTOSERVISIRANJA
 • storitve AVTOVLEKE in POMOČ NA CESTI

pa še to le nujno potrebne storitve. Ampak, ker je osebno vozilo v tem trenutku edino prevozno sredstvo (poleg taksijev), je torej med nujno potrebne mogoče uvrščati storitve, ki omogočajo, da vozilo vozi na način, da ni ogrožena prometna varnost. Pri tem pa je pri delu, opravljanju storitev, treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 

Te izjeme je predlagala in jih uspela doseči OZS! Druge zbornice so predlog OZS povzele in podprle. Pogovarjali smo se tudi o drugih možnostih izjem za panogo, vendar so bile s strani ministrstev zavrnjene.

Tekstilne pralne maske

 

iz neelastničnega 100% bombaža bele barve z elastiko, ki so pralne na 90 stopinj (se lahko prekuhavajo). Maske do dvoslojne iz 160 gramske tkanine. Cena kompleta (v katerem je 10 mask) je 30 € + DDV. Naročite lahko več kompletov (po 10 mask). Maske so za prevzem takoj po plačilu računa. Točna navodila za prevzem dobite ko prejmemo plačilo.

Maske so prvenstvevno namenjene članom obrtne zbornice oziroma drugim podjetnikom iz Domžal.

Komplet mask lahko naročite s klikom na spodnji gumb:

NAROČILO KOMPLETA MASK

Vzorec mask:

 

 

KONTAKTNI PODATKI ZA INFORMACIJE (in težave ob naročanju)

Obrtna Zbornica Domžale na info@domzale-ooz.si (pripišite tudi vašo kontatno telefonsko številko)

 

S strani podjetja Pevent – deloza smo prejeli povpraševanje: trenutno iščejo podjetja z kapacitetami šivanja z najmanj  5 – zaposlenimi šiviljami, ki imajo proste kapacitete in bi bili pripravljeni šivati maske.

 

Prosimo vas, da v kolikor imate interes in vas zanima šivanje zaščitnih mask in imate najmanj 5 zaposlenih šivilij nemudoma posredujete vaše kontakte (email, gsm, koliko šivilij imate …) sekciji adrijana.poljansek@ozs.si ter jih lahko ob vašem soglasju posredujemo podjetju Prevent deloza. Za vse dodatne pogoje se boste naprej dogovarjali sami z omenjenim podjetjem, v kolikor bodo kontaktirali z vami.

 

Glede na situacijo, ki trenutno onemogoča osebno oddajo vlog za samostojne podjetnike na točkah SPOT (predvsem opažamo povečano zanimanje za zapiranje s.p.), vam posredujemo nekaj navodil, kako lahko to uredite.

 

1. V kolikor imate digitanlno kvalificirano potrdilo, najdete navodila tukaj: https://evem.gov.si/info/zapiram/

 

2. V kolikor nimate kvalificiranega digitalnega potrdila, da bi zadevo uredili preko VEM/SPOT portala, vam posredujemo obrazec Prijava za vpis (velja tudi za izbris). Obrazec izpolnite, podpišite in pošljite na  izpostavo AJPES.

 

V prijavi za izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije navedete le matično številko, popolno ime oz. firmo, poslovni naslov, datum vložitve prijave ter predlagani datum izbrisa. Na obrazcu obvezno navedite vašo telefonsko številko.

 

Prijavo za izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije lahko vložite največ en mesec in najmanj tri dni pred predlaganim datumom izbrisa.

 

V kolikor želite zapreti s.p., morate izpolniti tudi OBVESTILO O PRENEHANJU, za objavo na spletni strani AJPES.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) določa, da mora samostojni podjetnik vsaj 15 dni pred  prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost.
Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije OOPS. Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si , ter pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.
Obvestilo mora vsebovati tudi datum nameravanega prenehanja.

 

Hkrati vas obveščamo, da je potrebno urediti tudi odjavo iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (odjava M12) pri ZZZS.  V kolikor imate digitalno potrdilo in boste to urejali preko VEM/SPOT portala z digitalnim potrdilom je to potrebno urediti pred izbrisom s.p. iz poslovnega registra. Po izbrisu boste lahko odjavo M12 urejali le kot fizična oseba.

Več o načinu odjave iz obveznega zavarovanja pri ZZZS si lahko preberete na :  https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/prijava-odjava-sprememba-obvez-soc-zavarovanj/obrazci-in-nacin-vlozitve-vloge

 

V 60 dneh po izbrisu morate na FURS oddati davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

 

20.3.20

 

V odzivnem centru za incidente informacijske varnosti v državni upravi (SIGOV-CERT) zaznavajo povečano aktivnost zlonamernih posameznikov in skupin, ki trenutno stanje izkoriščajo v svojo korist, tako da pošiljajo zlonamerno elektronsko pošto, podtikajo zlonamerno programsko kodo na spletne strani, postavljajo nove zlonamerne spletne strani … vse to z namenom okužiti uporabnikov računalnik.

 

V času, ko večina zaposlenih dela od doma, vas želimo še enkrat posebej opozoriti na previdnost pri uporabi elektronske pošte in brskanju po spletu.

 

Posebej previdni bodite pri uporabi spletnih strani, ki prikazujejo stanje širjenja okužbe s COVID-19 po svetu, in pri odpiranju spletnih povezav oziroma priponk elektronske pošte. Na spletnih straneh in v elektronski pošti uporabnike prepričujejo, da gre za različne nasvete glede zaščite, preprečevanja širjenja okužbe, zdravila, ki naj bi pri okužbi pomagala in podobno.

 

Zelo pomembno je, da redno posodabljate protivirusno zaščito na vaših računalnikih in s tem pripomorete k boljši zaščiti in varovanju vaših podatkov.

 

Za informacije o trenutnem stanju širjenja COVID-19 in nasvete priporočamo uporabo spletnih mest pristojnih organov (NIJZ, Ministrstvo za zdravje …).

 

Prosimo za skrajno previdnost pri prejemanju in odpiranju elektronske pošte, še posebej pri klikanju na priponke in spletne povezave, in tudi pri uporabi interneta na splošno.

 

Pri tem se ravnajte po temeljnih načelih informacijske varnosti za uporabnike:

 • Ne odpirajte elektronske pošte s sumljivimi naslovi in vsebino (tudi s strani vam poznanih oseb) ter nanjo ne odgovarjajte, oziroma predhodno preverite avtentičnost pri pošiljatelju. Nevarne so predvsem priponke in spletne povezave (tako v sporočilih kot v brskalnikih); ko jih odprete, se lahko zažene škodljiva koda.
 • Ne aktivirajte makrojev (»Enable macro?«) v Office (Word, Excel) dokumentih, če niste prepričani o izvoru dokumenta in potrebnosti aktiviranja makrojev.
 • Ne nasedajte lažnim obvestilom, ki naj bi jih poslale znane korporacije (npr. lažno obvestilo Microsofta o brezplačni (»free«) nadgradnji sistema Windows).
 • Če je v poštnem sporočilu ali telefonskem klicu (npr. lažni klici računalniške podpore IT korporacij, kot je Microsoft, IBM idr., kot tudi domnevno vaše lokalne računalniške podpore) zahteva za izvedbo kakršnihkoli aktivnosti na vašem računalniku ali zahteva za vnos osebnih podatkov, uporabniških imen, gesel, PIN kod, številk kartic, tega ne počnite, če pošiljatelja oziroma klicatelja ne poznate oziroma ga ni možno preveriti.
 • Če niste prepričani o identiteti pošiljatelja elektronskega sporočila, preverite podrobnosti o pošiljatelju (naslov v polju »od« ali »from« oziroma podatke v ozadju sporočila).
 • Bodite previdni tudi pri rabi svetovnega spleta, pri klikanju na nepoznane spletne strani ter pri vnašanju osebnih in drugih podatkov na spletne strani, ker so lahko ponarejene.
 • Ob vsakršnem dvomu se obrnite na vašo podporo za IT.

Če ste na računalnik dobili virusno okužbo, ga čim prej izklopite iz omrežja (odklopite mrežni kabel) ter pokličite pomoč skrbnika informacijskega sistema.

 

Prilagamo še nekaj spletnih povezav s koristnimi informacijami in nasveti s področja varnosti na internetu:

https://www.cert.si/si-cert-2020-02

https://www.varninainternetu.si/

https://safe.si/

https://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/5788-varni-na-internetu

Glej tudi:

https://blog.checkpoint.com/2020/03/05/update-coronavirus-themed-domains-50-more-likely-to-be-malicious-than-other-domains/

https://thehackernews.com/2020/03/covid-19-coronavirus-hacker-malware.html

 

Vir: https://www.gov.si/novice