Novice

18.3.2020

 

Zaradi vpliva splošnih ukrepov vlade Republike Slovenije in tudi splošnega stanja po vsem svetu zaradi izbruha in širitve virusa SARS-Cov2 (imenovanega tudi Covid-19) je čezmejni promet s poštnimi pošiljkami izredno otežen. Poštni operaterji po vsem svetu se trudijo izpolniti varnostne ukrepe, med drugim uvajajo in izvajajo načine brezkontaktnega vročanja. Na ta način zagotavljajo večjo varnost uporabnikom in tudi poštnim uslužbencem.

Pošta Slovenije se še naprej trudi zagotavljati čezmejne prenose pošiljk, vendar je zaradi vedno več odpovedi letalskih povezav in ponekod celo zaprtja letališč, to izjemno težko izvedljivo.

Obveščamo vas, da obstaja možnost, da bo sprejem pošiljk za tujino zaradi izrednih razmer v prihodnjih dneh delno ali v celoti zaustavljen.

Seznam držav, s katerimi je trenutno ustavljen sprejem pisemskih in paketnih pošiljk je na povezavi.

O vsem dogajanju v zvezi s prenosom čezmejnih pošiljk je na voljo na spletnih straneh Pošte Slovenije.

18.3.2020

Z novim predlogom Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju SE ZAMIKAJO ROKI za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.
Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Vlada Republike Slovenije zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja za vse namestitvene kapacitete enako.

Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do načrtovanega odhoda, novih gostov pa se ne sme sprejemati pod nobenimi pogoji. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje že zaprtih hotelov za goste, kar pa se tiče vprašanja nastanitev zaradi samoizolacije (zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno) bo o tem odločal krizni stab Vlade Republike Slovenije v kolikor bo to potrebno.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

Del uradnih navodil, ki lahko pomembno vplivajo na nadaljnje poslovanje je tudi  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS in je pričel veljati 16.3.2020.

 

V odloku niso posebej opredeljene gradbene storitve oz izvajanje gradbenih del, je pa iz dosedaj razpoložljivih informacij pristojnih služb na ministrstvih in njihovih odgovorov na posamezna vprašanje, razvidno, da prepoved velja za vse storitve potrošnikom (fizičnim osebam), izjeme so posebej opredeljene v samem odloku.

Iz navedenega lahko sklepamo, da gradbenih storitev za potrošnike ni dovoljeno izvajati, lahko pa se izvajajo vsa druga gradbena dela za druge naročnike, torej po pogodbah za podjetja, ustanove, inštitucije…. Seveda je tukaj osnovno vodilo pripravljenost naročnika/investitorja oz sporazumni dogovor.

 

Iz odgovorov ministrstva je možno sklepati, da so dovoljene izjeme pri izvajanju nujnih vzdrževalnih del (ni natančno opredeljenih katerih, se pa lahko razume, da so to dela v povezavi s funkcioniranjem vodovodnih, ogrevalnih in kanalizacijskih inštalacij, dela na strehah (predvsem tista, ki so že bila pričeta pred 16.3.2020, ipd), skratka Odlok dopušča izjeme glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Po našem mnenju ta izjema vključuje le izvajanje nujnih vzdrževalnih del, brez katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev.

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, je vlada objavila: tukaj

 

Ker bo očitno potrebno prekiniti izvajanje nekaterih del (pogodb), predvsem s fizičnimi strankami (potrošniki), je pomembno, da to prekinitev obvezno izvedete v pisni obliki. Poleg osnovnih podatkov o objektu in vrsti del navedite, da se dela začasno prekinjajo zaradi epidemije koronavirusa, v skladu z Odlokom RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in uradnimi obrazložitvami tega odloka, zaradi preprečevanja možnosti širjenja okužbe. Lahko navedete tudi, da prihaja do težav pri dobavah materiala v povezavi z ukrepi za preprečevanje epidemije in okužbe s korona virusom. Obvezno tudi navedite, da boste dela nadaljevali takoj, ko bodo to dopuščale okoliščine, ki so privedle do začasne prekinitve del.

Obvezno pisno komunicirajte s pogodbenim predstavnikom, ki je naveden v pogodbi, če ni posebej naveden, je to izključno podpisnik pogodbe (nadzornik običajno ni pooblaščenec za te zadeve, če je, pa je naveden v pogodbi).

 

Postavlja se vprašanje kaj je z izvedbo del na novogradnjah fizičnih oseb, kjer ponavadi naročnik ni prisoten in ni velikih možnosti za prenos okužbe. Smiselno je da bi se ta dela nadaljevala, vendar če strogo upoštevamo določila iz odloka, to ni možno. Poiskušali bomo dobiti odgovore na ta vprašanja in vam posredujemo, ko bo jasnega kaj več.

 

Glede prekinitve del in drugih obveznosti ki izhajajo iz gradbenih in podjemnih pogodb, s pomočjo odvetnice pripravljamo podrobnejša pravna navodila, usmeritve in nasvete, ki vam jih bomo poslali, takoj ko bodo dosegljiva.

 

Pri izvajanju del obvezno upoštevajte navodila NIJZ (varnostna razdalja, razkuževanje, uporabljate rokavice (latkes in potem preko tega še dodatne močnejše)) izogibanje dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…). Kolikor je največ možno ne vstopajte v bivalne dele stavb (samo v res nujnih primerih), zaradi varnosti stanovalcev in svoje varnosti oz varnosti svojih zaposlenih.

 

Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro, tudi tole zapisano bo mogoče jutri že drugače. Sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih, ter seveda upoštevajte uradna navodila s strani NIJZ in drugih državnih inštiticij.

Dejavnost, ki jo opravljam, je v Odloku navedena kot izjema, torej kot dejavnost, ki se lahko opravlja. Ali lahko zaradi varnosti zaposlenih vseeno začasno preneham opravljati to dejavnost?

Da, vsekakor so dobrodošli so vsi ukrepi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije COVID-19. Pri tem je seveda potrebno upoštevati vsa navodila s strani pristojnih ministrstev in Vlade RS glede ureditve delovnih razmerij

Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.

Ali so pekarne in mesnice lahko odprte v skladu z odlokom?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za prodajalne z živili, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Izvajam servis in popravilo vozil. Ali imam lahko odprto delavnico?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, so avtomehanične in servisne storitve nujno potrebne, zato se lahko še naprej izvajate svoje storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Imam masažni salon, kjer izvajam tudi fizioterapijo proti plačilu. Ali je salon lahko odprt?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene tudi  storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Masažne storitve in fizioterapija ne predstavljajo storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato so vaše storitve začasno prepovedane.