NUJNO OBVESTILO- podaljšan rok za uveljavitev oprostitve plačila prispevkov in temeljnega dohodka za samozaposlene do 9.5.2020

 

Po noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A) lahko uveljavljate ukrep oprostitve plačila prispevkov in ukrep uveljavljanja temeljnega dohodka za mesec marec in april do 9.5.2020.

 

Ukrepa oprostitve  plačila prispevkov in  uveljavljanja temeljnega dohodka veljata za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za uveljavitev obeh ukrepov je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Vlogo je mogoče oddati le elektronsko.

 

 Zavezanci lahko oddate izjavo do zadnjega v mesecu za mesec oprostitve, razen oprostitve prispevkov za mesec marec in april, ki jo je potrebno oddati najkasneje do 9.5.2020.

 

Zavezanci lahko predložite ISTO IZJAVO, ki je dostopna na eDavkih za OBA ukrepa skupaj (tako oprostitev prispevkov kot za temeljni dohodek) in za vse mesece skupaj (marec, april, maj) do 9.5.2020.

 

Če pa se boste odločili, da boste za mesec maj posebej podajali izjavo, jo morate preko eDavkov oddati najkasneje do 31.5.2020.

Po novem lahko vlogo vložijo vsi samostojni podjetniki ne glede na to ali zaposlujejo delavce ali ne in tudi vsi tisti, ki so le delno zavarovani na podlagi dejavnosti, ker na primer koristijo  skrajšani delovni čas iz naslova starševskega varstva, so delno upokojeni ali delno zaposleni.

 

Vložijo jo lahko davčni zavezanci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v letu  2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. V primeru neizpolnjevanja navedenega pogoja upada prometa, bo upravičenec moral vrniti celotno pomoč.