OBČINA DOMŽALE POMAGA DOMŽALSKIM PODJETNIKOM Z BREZOBRESTNIMI POSOJILI (6M EURIBOR + 0)

Občina Domžale POMAGA domžalskim podjetnikom z brezobrestnimi posojili (6M EURIBOR + 0)

 

Občina Domžale v času po epidemiji Covid-19 v sodelovanju z Gorenjsko banko d.d. Kranj, razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike. Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 mio EUR sredstev, z ročnostjo do 8 let.

 

Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:

 

  • stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  • stroške nakupa novih strojev in opreme,
  • stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

 

Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora biti na območju Občine Domžale.

 


Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale https://www.domzale.si/, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«

 

 


 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.