Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI – ne pozabite na oddajo napovedi do 28. 2. 2022

Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

 

Do 28. 2. 2022 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2021.

 

Vloge in opisi storitev so natančneje predstavljeni na spodnjih povezavah:

Javni pozivi k vložitvi napovedi do 28. 2. 2022 so objavili v novici z dne 28. 12. 2021.

Vir: Vlada RS