Obrtna zbornica Domžale je prejela spominski znak za požrtvovalnost v boju proti Covid – 19

Vlada Republike Slovenije je Obrtni zbornici Domžale podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti Covid – 19. Na podelitvi, ki jo je organizirala Občina Domžale, je spominski znak prevzel podpredsednik Obrtne zbornice Domžale, gospod Peter Dobravc.

 

Spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.