Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja

Obrtno dovoljenje boste podjetniki potrebovali v primeru opravljanja obrtnih dejavnosti, ki so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih (Ur. list RS, št. 63/2013). Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je ustrezna izobrazba (ustrezna stopnja in smer izobrazbe glede na specifične dejavnosti). Podjetnik (zastopnik pravne osebe, s. p.) je dolžan sam vložiti vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na območni obrtno-podjetniški zbornici glede na sedež podjetja. OOZ Domžale pokriva območje občin Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin.

V obrtni register se po uradni dolžnosti vpišejo tudi osebe, ki ob vpisu v Poslovni register Slovenije izjavijo, da nameravajo dejavnost opravljati na obrtni način ter osebe, ki opravljajo dejavnost iz liste dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona običajno opravljajo na obrtni način. Za te dejavnosti je značilno, da zanje ni potrebno pridobiti obrtnega dovoljenja in ni potrebno izpolnjevati določenih izobrazbenih pogojev.

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje, mora imetnik obrtnega dovoljenja v roku 15 dni po spremembi vložiti vlogo za spremembo obrtnega dovoljenja. V primeru prenehanja opravljanja obrtne dejavnosti mora imetnik obrtnega dovoljenja vložiti vlogo za odjavo iz obrtnega registra, kateri je dolžan priložiti tudi originalno reprezentativno obrtno dovoljenje oz. ga v roku osmih dni po pravnomočnosti odločbe o odjavi iz obrtnega registra vrniti OZS.

V času uradnih ur pokličite na 01 72 19 370 ali nam pišite na info@domzale-ooz.si.