Obveznosti zamenjave tahografov pri opravljanju mednarodnih prevozov blaga ali potnikov

Obveščamo vas, da je na podlagi evropskih predpisov (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2021/1228) obvezna vgradnja pametnega tahografa druge generacije v vsa NOVA vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga ali potnikov. Ta obveza velja za proizvajalce vozil.

Na podlagi Uredbe (ES) št. 165/2014 je v predpisanem časovnem okviru potrebno opraviti zamenjavo starih tahografov (analogni, digitalni, pametni I.generacije) z novimi pametnimi tahografi druge generacije.

 

Pomembno za prevozna podjetja:

 

Na podlagi Uredbe (ES) št. 165/2014 je potrebno pri izvajanju mednarodnih prevozov blaga ali potnikov zamenjati tahografe in sicer:

  • najkasneje do 31. 12. 2024 se morajo zamenjati analogni in digitalni tahografi s pametnimi tahografi druge generacije (avtomatsko beleženje prestopa meje). Obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije: 1. 1. 2025;
  • najkasneje do 18. 8. 2025 se morajo zamenjati pametni tahografi prve generacije s pametnimi tahografi druge generacije. Obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije: 19. 8. 2025 dalje.

 

 

 

 

Če bo prišlo do okvare tahografa, boste le tega po 21. 8. 2023 lahko zamenjali le z novim pametnim tahografom druge generacije in sicer ne glede na to, ali opravljate mednarodne ali notranje prevoze.

 

Ministrstvo za infrastrukturo svetuje, da za vsa vozila, ki bodo prihajala na kontrolo tahografa v tahografsko delavnico po 21. 8. 2023 (ko bodo na voljo pametni tahografi druge generacije) in jih boste po zgoraj navedenih datumih obvezne zamenjave še uporabljali pri izvajanju mednarodnih prevozov,  lahko ob izvedbi kontrole tahografa izvedete tudi zamenjavo tahografa s pametnim tahografom druge generacije.

Obvestilo MZI: tukaj

 

Istočasno vas želimo opozoriti, da je obvezna uporaba tahografa (pametni druge generacije) pri opravljanju komercialnih mednarodnih  prevozih blaga  z vozili ali skupino vozil katerih NDM presega 2,5 t.