Od srede obvezen kriterij PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev

Vlada je na dopisni seji sklenila, da bo od srede, 15. septembra, kriterij PCT (preboleli, cepljeni in testirani) obvezen za vse zaposlene in samozaposlene v državi – gre za okoli 900.000 državljanov. Testiranje oz. samotestiranje bo moralo biti vsaj enkrat tedensko, stroški pa bodo breme delodajalca. Po novem bo PCT-pogoj obvezen tudi za uporabnike storitev, kot so banke, pošte, trgovine s tehničnim blagom in oblačili, celo javni prevoz in obisk zdravnika.

 

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 

– osebam, ki so mlajše od 12 let,

– osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

– osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in

– učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

 

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

 

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,

– specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.