Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je izdala nov Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je velja od 22. do 29. januarja 2021.

Po novem se dovoli vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve testa na prisotnost SARS-COV-2 tudi:

  • državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, zaradi opravljanja varstva in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, kot tudi iz drugih razlogov.

Ti razlogi so:

  • oskrbe ali nege družinskih članov;
  • starševska skrb in stik z otrokom;
  • vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, če ga ima v lasti, najemu ali uporabi ter v primerih, ko se odpravlja neposredna nevarnost za zdravje, življenje in premoženje.

PCR in hitri antgenski testi  (HAT) ostajajo v veljavi. Ostale izjeme ostajajo nespremenjene.

Nov odlok dovoljuje prehod mej  dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje brez negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ter karantene.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo po novem hitri antigenski test ne sme biti  starejši od 24 ur od odvzema brisa in  mora  biti  še vedno opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Oseba, ki je ob  vstopu v Republiko Slovenijo napotena  v karanteno na domu, jo lahko prekine z opravljenim testom na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAGT. Če je test negativen, je karantena prekinjena.

 

VSTOP  Republiko Slovenijo  brez karantene ali negativnega testa  JE MOGOČ na podlagi naslednjih izjem:

– čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja

Potrebno je predložiti dokazilo ali podpisano izjavo, iz katere izhaja utemeljitev razloga prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, ki  se vrača v 14 urah po prehodu meje;

– osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo listino;

– osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

– osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

– predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

– osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenjo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

– osebi z diplomatskim potnim listom;

– oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se vrne takoj po opravljeni storitvi;

– državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja (opralvjanje varstva in pomoč osebam);

– otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom;

– dnevno ali občasno prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

– dovoljen prestop meje zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

Vir: OZS