Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

    

Vlada  je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi izjemami.

Odlok velja od 16. januarja 2021 do 22. januarja 2021.

Med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji sodijo:

  • naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
  • redni in vmesni pregledi cistern ter pregledi vozil za izdajo certifikatov adr o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
  • postopki  in naloge v tahografskih delavnicah.

 Podaljšujejo se vozniška dovoljenja  do 28. februarja 2021

Vozniška dovoljenja, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika),  se  podaljšajo do 28. februarja 2021.

Podaljšujejo se izkaznice o vozniških kvalifikacijah  do 28. februarja 2021

Izkaznice o vozniških kvalifikacijah ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanje za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij) se podaljšajo do 28. februarja 2021.

Podaljšujejo se teoretični del vozniškega izpita  do 28. februarja 2021

Teoretični del vozniškega izpita se podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita),in sicer  do 28. februarja 2021.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.