Omogočeno oddajanje vlog za karanteno in višjo silo delavcev

ZRSZ sporoča, da je omogočeno oddajanje vlog za karanteno in višjo silo delavcev. Vlogo oddate elektronsko na portalu za delodajalce.

 

Z ZDUPŠOP (PKP10) se podaljšuje obdobje upravičenosti in roki za vložitev vlog za karanteno in višjo silo delavcev do 31. 3. 2022. 

 

Rok za oddajo vloge ostaja nespremenjen in sicer jo je potrebno oddati v 8 dneh od prvega dne odsotnosti delavca. Vlogo lahko oddate tudi brez zahtevanih prilog, te lahko priložite naknadno.

 

Prepozno oddana vloga se zavrže, zato z oddajo ne odlašajte!