Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

DIGI INFO TOČKE – pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, kot vodilni partner, skupaj z mrežo območno obrtno-podjetniških zbornic, med katere sodi tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale sodeluje v projektu DIGI INFO TOČKE, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo po vsej državi odprla 222 Digi info točk, na katerih bodo svetovalci vsakodnevno nudili svetovanje in pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije, s čimer bo bistveno pripomogla k dvigu digitalnih kompetenc.

V roku dveh mesecev se bo odprlo 222 tako imenovanih Digi info točk, in sicer v vsaki občini v Sloveniji po ena in več v mestnih občinah Celje (2), Kranj (2), Koper (2), Maribor (4) in Ljubljana (5).

Prvih 62 Digi info točk bo odprtih v roku meseca dni (13. oktobra), preostalih 160 pa v naslednjem mesecu (13. novembra).

Del svetovanja in uporabniške podpore bo OZS zagotovila v prostorih območnih zbornic, drugi del bo potekal drugje. Odprtje Digi info točk bomo objavili na naših spletnih straneh, prav tako pa bomo o njih obveščali prek lokalnih radijskih postaj, interaktivnih plakatov in tiskanih oglasov v lokalnih ali regionalnih medijih. Na posamezni Digi info točki bo moč dobiti tudi informativne in druge materiale o vsebini digitalnih javnih storitev.

Digi info točke bodo delovale vsaj pet dni v tednu ob različnem času, vsaj 18 ur na teden (najmanj 3 dni v dopoldanskem in 2 dni v popoldanskem času) vse do konca prihodnjega leta, 30. novembra 2024. Svetovanja bodo potekala v slovenskem jeziku, na območju, kjer živita avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa bo svetovanje omogočeno tudi v jeziku narodne skupnosti.

Svetovalci bodo kvalificirane osebe z vsaj štiriletno srednješolsko izobrazbo, z opravljenim začetnim usposabljanjem in osvojeno ravnjo naprednih digitalnih kompetenc po Europassovem samoocenjevanju. Kandidati se bodo torej najprej usposabljali, nato pa bo njihovo usposobljenost testiralo in certificiralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Svetovalci na Digi info točkah bodo vsakemu posamezniku na razumljiv način nudili svetovanje in uporabniško podporo s področja uporabe digitalnih javnih storitev:

 • uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije,
 • prijava v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje,
 • dostop do informacij o delu državne uprave na portalu gov.si,
 • dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava,
 • registracija in prijava v portal SPOT,
 • uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM,
 • dostop do e-storitev ZPIZ,
 • uporaba državnega davčnega portala eDavki,
 • dostop do elektronske zemljiške knjige,
 • uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS,
 • storitve z zvezi s študijem in štipendijami,
 • storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos.

K zgornjem spisku digitalnih javnih storitev se lahko dodajo tudi nove digitalne javne storitve, za katere se bo izvajalo svetovanje in uporabniška podpora. Prav tako bo za svetovalce izvedeno ustrezno usposabljanje in testiranje njihove usposobljenosti, opremljeni bodo tudi z e-gradivom.

Digi točke

Vabljeni na Digi točko na Obrtno zbornico Domžale

VABLJENI na Digi točko na Obrtno zbornico Domžale   Dragi člani, vabimo vas, da se oglasite na naši digi točki, kjer boste lahko prejeli podporo ...
Preberite več →
Digi točke

Obisk na digi info točki Domžale

Našo digi info točko, ki deluje na Obrtni zbornici Domžale, je danes obiskala ekipa Radia Slovenija. V živo smo se javljali v Prvi program, bili ...
Preberite več →
Digi točke

DIGI TOČKA MORAVČE V PROSTORIH KRAJEVNE KNIŽNICE Daneta Zajca

DIGI TOČKA MORAVČE V PROSTORIH KRAJEVNE KNIŽNICE  Daneta Zajca Opremite se z informacijami! Pridružite se nam na Digi INFO TOČKI MORAVČE! Nahajamo se v prostorih ...
Preberite več →
Digi točke

DIGI TOČKA LUKOVICA V PROSTORIH KRAJEVNE KNIŽNICE dr. Jakoba Zupana

DIGI TOČKA LUKOVICA V PROSTORIH KRAJEVNE KNIŽNICE dr. Jakoba Zupana Opremite se z informacijami! Pridružite se nam na Digi INFO TOČKI LUKOVICA! Nahajamo se v ...
Preberite več →
Digi točke

Vabljeni na DIGI INFO TOČKE v občini Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovico in Moravče

Vabljeni na DIGI INFO TOČKE v občini Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovico in Moravče Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale v okviru projekta DIGI INFO TOČKE, ki ga ...
Preberite več →
Digi točke

DIGI TOČKA TRZIN V PROSTORIH KRAJEVNE KNIŽNICE Tineta Orla Trzin

DIGI TOČKA TRZIN V PROSTORIH KRAJEVNE KNIŽNICE Tineta Orla Trzin Opremite se z informacijami! Pridružite se nam na Digi INFO TOČKI TRZIN! Nahajamo se v ...
Preberite več →