Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Logo-EKP-RR

SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije je v Uradnem listu RS št. 137/2022 z dne 28.10.2022 objavila javni razpis Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.

 

Za področje Osrednje Slovenije smo se v konzorcij povezali partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Inkubator GEA College d.o.o., Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

 

Ime operacije: JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za (regijo) Osrednjeslovenska

 

Namen operacije: zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

 

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 

h krepitvi podjetniškega potenciala,
k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj operacije: z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

 

Cilj operacije je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij, prednostne naložbe 3.1. spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.

 

Trajanje operacije: 1. 1. 2023 – 31. 10. 2023

 

Aktivnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale, ki jih izvaja v okviru operacije JR podporno okolje 2023, so sofinancirane  s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT, Javna agencija.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

Sedež SPOT Osrednje Slovenije se nahaja v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana).

 

V okviru projekta se izvajajo naslednje aktivnosti:

 

– informiranje in promocija,
– svetovanje – podjetnikom in potencialnim podjetnikom,
– animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
– usposabljanja in delavnice,
– izmenjavo dobrih praks v Sloveniji in tujini,
– odpiranje poslovnih priložnosti,
– podjetniško mentoriranje.

 

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene, so:

 

potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),
MSP v vseh fazah razvoja

 

 

Uradne ure:

Ponedeljek, 9.00 – 12.00
Sreda, 13.00 – 17.00
Petek, 9.00 – 12.00

Storitve SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije zajema naslednje aktivnosti:

– Informiranje
– Svetovanje
– Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
– Usposabljanja in delavnice
– Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
– Poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Osebno svetovanje na podlagi predhodne najave na tel. št. 01 58 98 105 ali na e: info@gzs.si praviloma na sedežu Dimičeva 13, Ljubljana oz. s potrebami ciljnih skupin tudi mobilno.

Podjetniki in potencialni podjetniki s področja Domžal, Trzina, Lukovice, Moravč in Mengša se lahko naročite na tel. 01 72 19 370 ali preko e-pošte info@domzale-ooz.si v času uradnih ur ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah pa med 13. in 17. uro.