Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu RS št. 6/2018 z dne 2.2. 2018 objavila javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednje slovenska in Primorsko-notranjska.

Za področje Osrednje Slovenije smo se v konzorcij povezali partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec in Data d.o.o.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

– povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
– povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
– premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Cilj javnega razpisa je prispevati k spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij ter spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

 

Pri prijavi na razpis smo bili uspešni in tako bo v prihodnjih petih letih (od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022) 10 svetovalcev SPOT Osrednje Slovenije (sedež SPOT Osrednje Slovenije je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana) skrbelo za:

– informiranje,
– svetovanje – podjetnikom in potencialnim podjetnikom,
– animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
– promocijo in informiranje o podjetništvu,
– usposabljanja in delavnice,
– izmenjavo dobrih praks v Sloveniji in tujini,
– odpiranje poslovnih priložnosti,
– srečanja podpornega okolja v regiji,
– showroome.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Uradne ure:
 

Ponedeljek, 9.00 – 12.00
Sreda, 13.00 – 17.00
Petek, 9.00 – 12.00

Storitve SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije zajema naslednje aktivnosti:

– Informiranje
– Svetovanje
– Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
– Usposabljanja in delavnice
– Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
– Poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

Osebno svetovanje na podlagi predhodne najave na tel. št. 01 58 98 105 ali na e: info@gzs.si praviloma na sedežu Dimičeva 13, Ljubljana oz. s potrebami ciljnih skupin tudi mobilno.

Podjetniki in potencialni podjetniki s področja Domžal, Trzina, Lukovice, Moravč in Mengša se lahko naročite na tel. 01 72 19 370 ali preko e-pošte info@domzale-ooz.si v času uradnih ur ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah pa med 13. in 17. uro.