Poostreni inšpekcijski nadzori glede ustreznosti preverjanja izpolnjevanja PCT pogoja pri delodajalcih

Dragi člani,

Na terenu inšpekcijski organi preverjajo ustreznost  preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev.

Pri delodajalcih se v praksi pojavljajo različna vprašanja in dileme. Velikokrat se postavljajo vprašanja, v katerih primerih velja samotestiranje zaposlenih kot eden izmed veljavnih pogojev PCT in v katerih ne, kakšna so veljavna obvestila, ki jih morajo delodajalci obesiti tako za zaposlene kot uporabnike, kako poteka samotestiranje, kako se evidentira in kdo je odgovorna oseba za preverjanje PCT pogoja, itd.

V primeru nejasnosti se lahko obrnete na nas. Pišite nam in pomagali vam bomo po naših najboljših močeh.

Lahko pa se odločite in naročite vzorce dokumentacije, ki se zahteva pri preverjanju izpolnjevanja obrazcev:

 Naročite lahko paket naslednjih vzorcev:

1.vzorec obvestila uporabnikom o obveznosti izpolnjevanja PCT pogoja,

2. vzorec obvestila delavcem o obveznosti izpolnjevanja PCT pogoja,

3. vzorec sklepa o določitvi  kraja in časa samotestiranja,

4. vzorec evidenčnega lista delavcev o samotestiranju

5. vzorec izjave delavcev o izpolnjevanju PCT pogojev

6. vzorec sklepa o imenovanju odgovorne osebe za preverjanje PCT pogoja.

Cena paketa 6 vzorcev  za člane OOZ Domžale znaša 150,00 EUR plus DDV.

Cena posameznega vzorca znaša 30,00 EUR plus DDV.

Cena paketa 6 vzorcev za nečlane OOZ Domžale znaša 300,00 EUR plus DDV.

Cena posameznega vzorca znaša 60,00 EUR plus DDV.

 

 


NAROČAM PAKET VZORCEV