Poročanje podatkov na REK-1

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 v primeru koriščenja subvencije za krajši delovni čas,  vračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo ter povračila nadomestila plač za skrajšani delovni čas.

 

PRIMERI POROČANJA na REK obrazcu:

 

1. Uveljavljanje subvencije za skrajšani delovni čas (za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 6. 2021):

Delavec dela skrajšan DČ in prejme plačo in nadomestilo plače v višini 1.000 eur; od tega 800 eur plače in 200 eur nadomestila za skrajšan DČ. Podatki se vpišejo na naslednji način:

· Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 1.000, polje 105 = 200

· Na iREK obrazcu:

– polje A052 = 1101, A052 znesek = 1.000 eur,

– polje B01 = število dejansko opravljenih ur in znesek izplačane plače za opravljeno delo (primer: delavec v juniju 2020 dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno; B01U = 132 ur  B01Z = 800,00),

– polje B02 = podatek o številu ur in znesek nadomestila plače delnega začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec naknadno uveljavlja subvencijo pri Zavodu za zaposlovanje ;
B02U = 44 ur  B02Z = 200,00,

· nadomestilo plače, za skrajšan delovni čas se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v rubriki M se ne delijo ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

 

2.  Nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (od 1. 6. 2020 do 30.6.2021):

Delavec, ki je cel mesec junij 2020 na čakanju na delo prejme nadomestilo plače v višini 960 eur. Podatki se vpišejo na naslednji način:

· Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 960, polje 105 = 960

· Na iREK obrazcu:

– A052 = 1101, A052 znesek = 960 eur;

– polje B02 = število ur, ko je bil zaposleni na čakanju na delo, in znesek izplačanega nadomestila;     B02U = 176 ur (junij 2020)  B02Z = 960,00;

· Nadomestilo plače za čakanje, zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v rubriki M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

 

3. Nadomestilo plače za skrajšani delovni čas (od 1. 7. – 30. 9. 2021:

Delavec dela skrajšan DČ in prejme plačo in nadomestilo plače v višini 1.000 eur, od tega 800 eur plače in 200 nadomestilo za skrajšani delovni čas. Podatki se vpišejo na naslednji način:

  • Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 1.000,00,  polje 105 = 200,00;
  • Na iREK obrazcu se:

– v polju A052 izbere vrsta dohodka 1101 in vpiše znesek= 1.000;

– v polje B01 se vpiše podatek o številu dejansko opravljenih ur in znesek izplačane plače (primer: delavec v juniju dela skrajšani DČ 6 ur/dnevno, kar pomeni junij 132 ur),  B01U = 132 ur  in polje B01Z = 800,00;

– polje B02 = podatek o številu ur in znesek nadomestila plače za skrajšani delovni čas:  B02U = 44 ur  in B02Z = 200,00;

  • Nadomestilo plače, za skrajšan delovni čas se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v rubriki M se ne delijo in morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

 

Predlaganje REK-1 obrazca v primeru nadomestila za kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni), odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok:

V obeh navaedenih primerih se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov ki so navedeni predhodno in opisani v priemrih 1, 2 in 3. Če delodajalec uveljavlja ukrepe navedene pod točko 1., 2. in 3, se podatki o nadomestilu plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni in nadomestila plače zaradi odrejene karantene na REK obrazcu vpišejo v polje 105 in v iREK obrazcu v polje B01.

 

Iz navedenega izhaja, da delodajalci, ki izplačujejo nadomestila za čakanje na delo in/ali skrajšan delovni čas, v polju B02 poročajo le o nadomestilih za čakanje na delo in/ali za skrajšan delovni čas, vsa druga nadomestila pa vpisujejo v B01.

Delodajalci, ki ne izplačuje nadomestil za čakanje na delo in/ ali za skrajšan delovni čas, pa v B02 poročajo vsa izplačana nadomestila, ki jih dobijo povrnjena od drugih zavodov ali proračuna (enako, kot je veljalo za poročanje pred uveljavitvijo interventne zakonodaje).

 

Vir: FURS