Pregled vračil nadomestil prejetih na podlagi interventne zakonodaje

Finančna uprave Republike Slovenije je izdala dokument, preglednico o vračilih (kdaj, kako) nadomestil prejetih na podlagi interventne zakonodaje.

VRAČILA UPRAVIČENJ IZPLAČANIH/PREJETIH NA PODLAGI INTERVENTNE ZAKONODAJE

Upravičenje, oprostitev Kršitev Višina vračila sredstev Obveznost upravičenca
Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (21. člen ZIUZEOP) Izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020 (prvi odstavek 99. člena ZIUZEOP). Vrnitev prejetih sredstev in plačilo prispevkov za socialno varnost v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva uveljavitve upravičenj do dneva vračila. Delodajalec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (21. člen ZIUZEOP) Neizpolnjevanje pogojev glede upada prihodkov (drugi odstavek 99. člena ZIUZEOP). Vrnitev prejetih sredstev in plačilo prispevkov za socialno varnost v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Delodajalec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ali obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost (34. in 38. člen ZIUZEOP) Izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020 (prvi odstavek 99. člena ZIUZEOP)

 

Vrnitev prejetih sredstev v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva uveljavitve upravičenj do dneva vračila. Samozaposleni, verski uslužbenec, družbenik in kmet, izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost (34. in 38. člen ZIUZEOP) Neizpolnjevanje pogojev glede upada prihodkov (drugi odstavek 99. člena ZIUZEOP). Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Samozaposleni, verski uslužbenec, družbenik in kmet, izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa (11. člen ZIUOOPE in 18. člen ZDUOP) Če je od uveljavitve ZIUOOPE (31. 5. 2020) prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020 (7. odstavek 18. člena ZIUOOPE).

 

Oziroma če je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021 (1. odstavek 19. člena ZDUOP).

Vrnitev prejetih sredstev v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva uveljavitve upravičenj do dneva vračila. Delodajalec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najkasneje v 2 mesecih, po izplačilu dobička, nakupu lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (88. člen ZZUOOP) Izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020 (4. odstavek 91. člena ZZUOOP). Vrnitev prejetih sredstev v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva uveljavitve upravičenj do dneva vračila. Samozaposleni, družbenik in kmet, izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (88. člen ZZUOOP) Neizpolnjevanje pogojev glede upada prihodkov (5. odstavek 91. člena ZZUOOP). Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Samozaposleni, družbenik in kmet, izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (109. člen ZIUOPDVE) Neizpolnjevanje pogojev za pridobitev ali pa je zahteval previsok znesek pomoči (4. odstavek 112. člen ZIUOPDVE) Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ali obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za 2020 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo, prejeto po 24. členu ZIUOOPE, 2. členu ZIUPDV, 68. členu ZZUOOP ter 39. členu ZDUOP Neizpolnjevanje pogojev glede upada prihodkov (1. odstavek 89. člena ZIUPOPDVE in 6. odstavek 39. člena ZDUOP) Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila.

 

Sredstva se vrnejo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.

 

Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021, upravičenec vloži izjavo prek sistema eDavki najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

 

Če je uveljavljal pomoč po ZDUOP pa upravičenec vloži izjavo prek sistema eDavki najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo (39. člen ZDUOP) Če je od 1. februarja 2021 dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021 (9. odstavek 47. člena ZDUOP).

 

Vrnitev prejetih sredstev v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema pomoči do dneva vračila.

 

Sredstva se vrnejo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti, vloži prek sistema eDavki najpozneje v dveh mesecih po izplačilu dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Pomoč za izvedbo hitrih testov (106. člen ZIUPOPDVE) Neizpolnjevanje pogojev za pridobitev pomoči ali sredstva niso bila namensko porabljena za izvedbo hitrih testov (1. odstavek 109. člena ZIUPOPDVE). Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh od dneva vročitve odločbe.

 

Upravičenec obvesti Finančno upravo o vračilu pomoči.
Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence (111. člen ZIUPOPDVE) Neizpolnjevanje pogojev za njegovo pridobitev (2. odstavek 114. člena ZIUPOPDVE). Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Verski delavec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki, najkasneje do 31. maja 2021.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov (122. člen ZIUPOPDVE) Neizpolnjevanje pogojev za njeno pridobitev ali sredstva niso bila namensko porabljena za nakup hitrih testov in PCR testov (1. odstavek 125. člena ZIUPOPDVE). Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh od vročitve odločbe.

 

Upravičenec obvesti Finančno upravo o vračilu pomoči.
Krizni dodatek (85. člen ZIUPOPDVE ter 26. člen ZDUOP) Če je krizni dodatek delodajalec:

–  izplačal delavcu v previsokem znesku,

– izplačal delavcu, ki do kriznega dodatka ni bil upravičen,

– napačno poročal na predloženem obračunu davčnega odtegljaja in na podlagi tega prejel previsok znesek pomoči (2. člen ZUP v povezavi s 85. členom ZIUPOPDVE in 26. ZDUOP).

Vrnitev prejetih sredstev v 30 dneh od dneva vročitve odločbe. Upravičenec obvesti Finančno upravo o vračilu pomoči.
Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eurov (29. člen ZDUOP) Če je od uveljavitve ZDUOP (5. 2. 2021) prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021 (8. odstavek 29. člena ZDUOP). Vrnitev prejetih sredstev skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema upravičenja do dneva vračila. Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti vloži prek sistema eDavki,

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (14. ZIUPGT) Če je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021 (8. dostavek 21. člena ZIUPGT). Vrnitev prejetih sredstev skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema upravičenja do dneva vračila.

 

Sredstva se vrnejo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti, vloži prek sistema eDavki najpozneje v dveh mesecih po izplačilu dobička, nakupu lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust (27. člen ZIUPGT) Zahtevan je bil previsok znesek pomoči (1. odstavek 30. člena ZIUPGT). Vrnitev razlike med prejetimi sredstvi in višino dejansko upravičenih sredstev v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti, vloži prek sistema eDavki najpozneje do 31. 12. 2021.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust (27. člen ZIUPGT) Neizpolnjevanje pogojev za pridobitev pomoči (2. odstavek 30. člena ZIUPGT). Vrnitev prejetih sredstev v celoti v 30 dneh, skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo po poteku roka za plačilo do plačila. Upravičenec izjavo, da želi prejeta sredstva vrniti, vloži prek sistema eDavki najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta.

 

Na podlagi izjave Finančna uprava izda odločbo o vračilu.

Vir: FURS