Razlog za pozitivna stanja na kartici v e-davkih

FURS opozarja, da so pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali.

 

Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke za mesec marec (z zapadlostjo 20. april),  obračun za prispevke (OPSV) za mesec marec zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še ni evidentiran. Zaradi tega je lahko na eKartici stanje še vedno pozitivno. Rok zapadlosti obračuna 20. v mesecu ni spremenjen, zato ohranite pozitivno stanje na kartici do razjasnitve, ali ste upravičeni do ukrepa oprostitve ali odloga v izogib zamudnim obrestim.

 

Pozitivno stanje na eKartici izkazujejo tudi pravne osebe, ki ne morejo še vložiti REK obrazcev. Razlog je v prilagajanju programske opreme po interventnih zakonih.

 

FURS predvideva, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec 2020 pripravljene do sredine maja 2020.