Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS dne 17.07.2020 objavil spremembo Javnega poziva COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS dne 17.07.2020 objavil spremembo Javnega poziva COVID19 za nakup zaščitne opreme, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/19 z dne 3. 7. 2020, v katerem se briše pogoj 5 zaposlenih na dan objave javnega poziva in se nadomesti s pogojem vsaj 5 zaposlenih na dan oddaje vloge.
V primeru, da vlogo oddaja s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, je potrebno k vlogi priložiti podpisano pooblastilo.
  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija