Slovenski podjetniški sklad začasno zapira Vavčer za pripravo digitalne strategije in spreminja Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je  v petek 19.03.2021  v UL RS 181/2021 objavil:

Začasno zaprtje javnega poziva REACT EU – Vavčer za pripravo digitalne strategije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1. 10. 2021.

in

Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
10. Minimalna višina subvencije za forume izvedene v fizični obliki je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 6.000,00 EUR.
Višina subvencije za forum izveden v digitalni obliki lahko znaša največ 300,00 EUR na upravičenca.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija